Socialbidragsnorm

Postat: 2008-03-06 10:09

Var hittar jag information om socialbidragsnormen och när man har rätt till socialbidrag?

Sigge

Kommentarer

Postat: 2008-03-10 10:18

Hej!

För information om försörjningsstöd hänvisar vi till Malmö stads hemsida. Via hemsidan kan du länka dig vidare via menyn i vänster fält, "Individ och familj" och sedan "Försörjningsstöd", där du hittar allmän information om försörjningsstöd, normbelopp samt möjligheten att provberäkna ditt försörjningsstöd.

Hoppas att du finner svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanter

Soctanter

VARFÖR KALLAR NI ER SOCTANTER. TYCKER DET ÄT DJUPT KRÄNKANDE OCH BARA YTTERLIGARE BEVIS PÅ HUR KÖNSDISKRIMINERANDE SOCIALVÅRDEN ÄR. UR JÄMSTÄLLDHETSSYNPUNKT AVSKYVÄRT!! HUR MÅNGA SOCGUBBAR FINNS DET I SVERIGE? MISSTÄNKER DET ÄR LÅNGT UNDER 50%! HÄLSNINGAR DANIEL

Hej

Du har uppfattat namnet annorlunda än de användare vi tidigare fått kommentarer från angående vårt namn, intressant!
De användare som kommenterat namnet tidigare har upplevt att det skulle vara förnedrande för kvinnor. Att vi alltså nedvärderar oss själva genom att kalla oss soctanter. Som svar på detta har vi sagt att forumets namn var ett genomtänkt beslut och att det hela tiden har funnits en medvetenhet kring att det skulle kunna uppfattas som provokativt. Tanken är att namnvalet ska spegla ett visst mått av självdistans och ironi. Det är också ett sätt att ta ordet tillbaka. Ordet soctant är inget vi själva har kommit på utan är ett ord med negativ klang som har funnits med länge. Att döpa forumet till Soctanter på nätet är ett sätt att återerövra ordet och fylla det med något positivt. I och med den verksamhet som bedrivs ska soctanten lyftas och ges en positiv innebörd.

Vi förstår av ditt inlägg att du snarare upplever namnet som könsdiskriminerande gentemot män och att socialtjänsten överlag är könsdiskriminerande på grund av att antalet män som jobbar inom verksamheten är färre än antalet kvinnor. Det svar vi kan ge dig är att socialtjänsten gärna hade sett fler manliga sökanden inom denna kvinnodominerade arena men att detta inte sker i den utsträckning man önskar. Anledningen till detta kan man bara spekulera i men en faktor skulle kunna vara den ojämställdhet som råder rent lönemässigt. Det vill säga, inom kvinnodominerande yrken är lönerna ofta lägre.

Tilläggas kan också att till alldeles nyligen så var den främsta representanten för Soctanter på nätet en man. Därefter var det en man och en kvinna som delade på arbetet och för närvarande är det två kvinnor. Så länge vårt namn fortsätter att skapa debatt så är det ett av flera sätt att nå ut till våra medborgare. Det är för medborgarna detta diskussionsforum finns och kan vi nå ut genom att använda oss av ett, i somligas ögon, provocerande namn så anser vi att detta är något positivt. Det väsentliga är ändå att diskussionsforumet i slutändan fullgör sitt syfte. Det vill säga att vi hjälper och stödjer våra medborgare och når ut till dem som av en eller annan anledning riskerar att stå utanför vårt samhälle.

Vi hoppas att vi har kunnat ge dig en alternativ förståelse av vårt namn. Har du andra frågor eller tankar så är du välkommen tillbaka.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter