Umgängesbarn

Postat: 2008-03-28 11:53

Finns det en möjlighet att få utökat försörjningsstöd för det kostnader som uppkommer i sb m umgänge med barn 6 dygn/månad? Ska tilläggas att det inte finns möjlighet till ngn överenskommelse om nedsättning av underhållet då detta går genom fk/kfo

J

Kommentarer

Postat: 2008-04-04 15:37

Hej

Vi hoppas att nedanstående svar kan ge dig vägledning i din fråga.

Det finns en norm som heter ”umgängeskostnader” och som avser uppehälle för barnet när man har umgänge med sitt barn.

Denna del behovsprövas och en ekonomisk utredning göres av socialtjänsten. Det måste finnas intyg från barnets moder att umgänge faktiskt sker och vilka dagar eller tider umgänge sker. Det behövs också en dom om umgänge.

Det finns även möjlighet att ansöka om försörjningsstöd till exempelvis hemutrustning för umgängesbarn till exempel till en ny säng eller dylikt.

Vid närmare frågor ber vi dig vända dig till den socialförvaltning du tillhör. Om du bor inom Malmö stad går det bra att ringa Malmö Stads växel på 040-34 10 00 och be dem vidarekoppla dig till rätt förvaltning samt enhet.

Vänliga hälsningar

Soctanterna

Soctanter