Hjälp Med Hyran/Avgiften Om Man Bor I Bostadsrätt?

Postat: 2008-12-25 23:33

Jag skulle vilja fråga hur reglerna är om man bor i en egen bostadsrätt som te.x HSB eller liknande och är behov utav socialbidrag för sin försörjning? Får man hjälp med avgiften om bostadsrätten är liten? Måsta man omgående sälja sin bostadsrätt innan man kan få socialbidrag? I så fall blir man ju utan bostad. Hur ser reglerna ut i detta fallet?

Erik

Kommentarer

Postat: 2008-12-29 14:52

Hej

Vi ska försöka besvara dina frågor så gott vi kan. Eftersom alla ansökningar om bistånd ska bedömas individuellt, finns det inga generella svar att ge, svaret är mer komplicerat.

Om en person ansöker om ekonomiskt stöd till boendekostand i bostadsrätt, inleds alltid vad vi kallar en utredning. Socialförvaltningen gör sedan en individuell behovsprövning och undersöker rätten till bistånd.

När en socialsekreterare utreder behovet finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Utöver grundläggande faktorer som social och ekonomisk situation, tittar socialförvaltningen också på när köpet av lägenheten har gjorts. Har man köpt sin lägenhet i nära anslutning till att första ansökan om ekonomiskt bistånd lämnades in och man dessutom har betalat en kontantinsats är det tveksamt om man är berättigad till bistånd överhuvudtaget. Har köpet gjorts längre tillbaka kan beslutet se annorlunda ut.

Uppfyller man rätten till stöd, kan man få bistånd till räntekostnaden samt månadsavgiften men inte till eventuell amorteringskostnad.

Om man beviljas ekonomiskt stöd till bostadskostnaden och man ser att behovet kan bli långvarigt, görs också en bedömning av eventuella rådrum. Ett rådrum innebär att man får en tidsgräns att sälja sin bostadsrätt på och undersöka andra boendeformer. Rådrummet och eventuell förlängning bestäms av socialförvaltningen. För att besluta om rådrum undersöker socialförvaltningen om lägenheten är en realiserbar tillgång, hur marknadsvärdet ser ut, om lägenheten är belånad och hur stora lånen är ? Eventuell vinst vid en försäljning?

Det ligger på den enskilde att inhämta underlag för att socialförvaltningen ska kunna göra en bedömning, dvs få lägenheten värderad, ta kontakt med mäklare etc. Man kan få en kostnadsfri värdering av lägenheten hos de flesta mäklare idag. Återigen vill vi påtala att bedömningen görs utifrån individuella behov.

Vi hoppas att du har fått de svar du önskat, hör gärna av dig igen om du har fler funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter