Ekonomiska Problem

Postat: 2009-01-07 20:46

Hej!
Jag har varit arbetslös till och från i några år (utan nämnvärd kontakt med a-kassa, ams el.dyl.) och däremellan har jag studerat för att bättra på mina möjligheter att få ett arbete. Men ingen egentlig examen. Min partner har hittintills pluggat och Csn har varit och är vår enda "säkra" inkomstkälla (dvs. inga pengar under sommaren, alls, vi har lagt undan pengar under året för att klara hyran då). Oftast har bara en av oss lyckats leva upp till kraven, så vi lever på ett studiebidrag (inkl. lån) på sammanlagt ca 8000 kr i månaden, ca 5000 av dem går till hyran. Det är den enda lägenhet vi kan få tag i, men det är en studentbostad, så någon av oss måste studera. Risken att vi åker ut är överhängande. Jag har ingen arbetslöshetersättning och det är frågan, hur och var kan vi få bidrag? Vilken sort? Kan jag få a-kassa? Jag försökte, men de sa att jag skulle anmält mig innan jag blev arbetslös. Hamnar vi i något register som försämrar våra chanser att få bostadsrätt, jobb, telefon, lån etc. i framtiden?

Katarina

Kommentarer

Postat: 2009-01-08 13:02

Hej

Vi kan förstå oron över den ekonomiska situationen och bostaden. Det är svårt att få en bostad på den öppna marknaden idag men ändå inte sagt att det är omöjligt. Man måste vara aktivt sökande inom samtliga företag som hyr ut bostäder. Även andrahandsboende kan bli aktuellt, ett tips är blocket.se där enskilda personer hyr ut sina lägenheter i andrahand. Observera att andrahandsboende alltid är otryggare än förstahandskontrakt.

Om ni skulle bli uppsagda och stå utan bostad, kan ni i en akut situation söka er till socialtjänsten i den stadsdel som ni tillhör. För att boende genom socialtjänsten ska bli aktuellt måste ni ha gjort allt för att försöka få en bostad på egen hand. Socialtjänsten kan be om att få information som styrker att ni har varit aktivt sökande. Socialtjänsten har alla typer av boendeformer och lägenhet är inte en självklarhet vid ansökan om boende genom socialtjänsten.

Utifrån de uppgifter som ni har lämnat i ert inlägg, uppfattar vi att ni har en påfrestande, ekonomisk situation. Ni har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd i den stadsdel som ni tillhör och få ansökan prövad. Telefonnummer till förvaltningarna går att finna på malmo.se. Försörjningsstöd kan man ansöka om när alla andra alternativ är uteslutna. Eftersom ni lever som sambor ska ni ansöka gemensamt, vilket innebär att hushållets samtliga inkomster och utgifter tas med i beräkningen. För att socialtjänsten ska kunna pröva er rätt till bistånd måste ni inkomma med olika former av uppgifter. Ni får utförlig information om vad ni ska lämna in när ni gör en ansökan.

Om ni söker stöd och hjälp genom socialtjänsten, öppnas en utredning i ett journalsystem som heter Procapita. Det finns lagar om sekretess som skyddar din journal, vilket innebär att ingen som ej är behörig till systemet utom du har tillgång till journalen. Detta register kan inte påverka era möjligheter att erhålla lån, bostad, arbete medmera. Det enda register som kan påverka detta är Kronofogdemyndighetens. Har ni betalningsanmärkningar och/eller skulder hos Kronofogdemyndigheten kan det påverka era chanser att få lån och förstahandskontrakt. Det bästa man kan göra om man har skulder hos Kronofogdemyndigheten är att upprätta en avbetalningsplan med dem.

Är ni under 29 år har ni också möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan, för mer information se forsakringskassan.se.

Vi vill uppmana dig att söka alla former av arbeten och även timvikariat. För att kunna ansluta dig till en a-kassa behöver du ha arbetat ett visst antal timmar under en fastställd period. Tillexempel kan du ansluta dig till Alfa-kassan som vänder sig till alla yrkesgrupper. För att ansluta dig ska du ha arbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka i fyra av fem sammanhängande veckor, och fortfarande arbeta i minst den omfattningen när du söker inträde.

När du är ansluten till en a-kassa finns det två olika former av ersättningar att få vid arbetslöshet. Har du varit anmäld i en a-kassa under 12 månader, uppfyllt antalet arbetade timmar samt anmält dig som arbetslös vid arbetsförmedlingen kan du erhålla en ersättning som är baserad på din inkomst. För dem som är medlemmar i exempelvis Alfa-kassan men inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning, utbetalas en grundersättning på 320kr/dag. Villkoren för att få grundersättningen är medlemskap i a-kassa, inskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen och uppfyller de arbetsvillkor som finns. För mer information se exempelvis www.alfakassan.se

Hoppas att vi har besvarat dina frågor, annars är du välkommen att återkomma. Fortsätt kämpa och sök som sagt alla arbeten du kan. Med ett arbete öppnas andra möjligheter. Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter