Ekonomiskt Bistånd

Postat: 2009-03-10 11:17

Jag har en vän som har återkommit till Sverige efter en viss tids boende utomlands. Personen i fråga är född i Sverige och svensk medborgare, vistelsen utomlands varade i 3år. Min vän är inskriven på arbetsförmedlingen, varit på AUC och har sökt sig till olika utbildningar. Efter 2månaders intensivt arbetssökande utan resultat bad jag min vän söka sig till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Min vän är bosatt hos släktingar och har inte ens ett eget boende. Hon inkom med alla papper och intyg som socialtjänsten krävde men nu har handläggaren krävt ett intyg från England, där min vän var bosatt tidigare, om att det inte finns några konto i min väns namn. Detta finns inte men min vän har inga möjligheter att få tag på ett sådantintyg. Vi har tillsammans varit på svenska banker för att se om de har något samarbete med banken i England och någon möjlighet att skaffa detta intyg men det har de inte. Nu riskerar min vän att få avslag pga detta och det känns som att den enda möjlighet att få tag i ett intyg som styrker att min vän inte har några konto eller sparade pengar i England är att åka dit och hämta det personligen. Det är dock inte ett alternativ då det inte finns pengar till det. Min fråga är då: Måste detta intyg inlämnas? Kan man lämna fullmakt till handläggaren på socialtjänsten så att hon själv kan få tag på informationen om det krävs?

Orolig familjemedlem?

Kommentarer

Postat: 2009-03-13 10:37

Hej

Det låter som att din väninna anstränger sig för att finna egen försörjning. Hon är arbetssökande och har sökt till olika utbildningar.

Om man behöver hjälp till sin försörjning kan man ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten. Socialtjänsten öppnar då en utredning för att utreda om man är berättigad till stöd. I utredningen begär socialtjänsten in nödvändig dokumentation för den ekonomiska utredningen, för att kunna fatta ett beslut i ärendet. Sökande ska då inkomma med det som socialtjänsten begär in.

Samtidigt finns det en gräns för när det för sökanden inte är möjligt att med intyg styrka vissa saker. Så förefaller det vara i din väninnas fall.

Vi tycker att din väninna ska kontakta sin ordinarie socialsekreterare och redovisa sina ansträngningar som hon har gjort för att få tag på intyget och påvisa svårigheterna med att inkomma med just det begärda intyget såsom du beskriver i ditt inlägg. Det kan vara bra om din väninna skriver ner hur hon har gjort för att försöka få tag på intyget. Denna skriftliga redogörelse kan hon sedan lämna till sin socialsekreterare.

Om din väninna skulle få ett avslag på försörjningsstöd har hon alltid rätt att överklaga beslutet. Det är då länsrätten som avgör målet.

Vi önskar din väninna all lycka till och hoppas att hon snart finner ett arbete eller kommer in på en utbildning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter