Sol

Postat: 2009-03-09 22:50

Undrar hur soc (annan kommun) kan ge 29 årig akademiker grundnormen men inte ett öre till boende eftersom hon efter avslutade studier tvingats flytta hem till föräldrarna. "De har ju ändå utrymmet" är motiveringen. Ersättningen blir alltså drygt 3.000/månad.

I gengäld för pengarna kräver dessutom soc att hon "praktiserar" på kommunen, i praktiken utan handledare och tvingas utföra arbetsuppgifter på egen hand som rimmar med hennes utbildning.

Pappa

Kommentarer

Postat: 2009-03-18 10:56

Hej

Då socialtjänstlagen är en ramlag där man inom den gör individuella bedömningar är det svårt att svara på din specifika fråga om den 29-åriga akademikern då det är omöjligt att veta vilka bedömningar som gjorts i det enskilda fallet.

Viktigt att veta är att man alltid har rätt att överklaga det beslut som fattats. Om man vill överklaga ett beslut ska detta göras skriftligt. Handläggaren kan hjälpa en att överklaga om man vill det. En överklagan ska innehålla vilket beslut som man överklagar, varför man anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring man önskar få. Vid en överklagan kommer socialförvaltningen se över ärendet igen och antingen besluta sig för att ändra beslutet eller stå fast vid det och insända ett yttrande med överklagan till Länsrätten. Länsrätten beslutar därefter i ärendet.

Vidare kan också sägas att socialtjänsten enligt SoL 4 kap 4§ har rätt till att ställa krav på den enskilda som har försörjningsstöd att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Insatsernas syfte ska vara att öka personens möjligheter att bli självförsörjande. 29 åringens praktik på kommunen skulle kunna ha syftet att Han/hon ska få referenser från arbetslivet som kan underlätta när han/hon söker arbeten. Men som nämnts tidigare är det svårt för oss att ge oss in i detalj i det ärende som du beskriver då vi inte har all bakgrundsfakta.

Vänligen Soctanterna

Soctanter