Arbetslös Och För Dyrt Boende

Postat: 2009-03-27 11:37

Hej Soc-Tanter.
Jag är arbetslös med netto 9600kr/mån.
Har även ett litet sparkapital.
Hyra 5200kr Resor ca500kr/mån
Jag vet att försörjningsstödet ligger nära min A-kasse inkomst och utgifter.
Men skall vi bli tvugna att flytta över sparkapital till vänners konto och fuska oss till försörjningsstöd.
Är det inte längra bra att ha ett sparkapital.
Vad tycker Soc-tanterna om att arbetslösa belastar Soc,bättre vore en höjning av A-kassan.

Hasse Göteborg

Kommentarer

Postat: 2009-03-30 16:44

Hej

Försörjningsstöd ska i första hand fungera som en akut, tillfällig lösning på ens försörjning. Målet för alla som uppbär försörjningsstöd ska vara att bli självförsörjande eller övergå till en mer permanent inkomst.

Vid ansökan om försörjningsstöd utgår socialtjänsten ifrån ett ersättningssystem som bygger på den enskildes inkomster, tillgångar och utgifter. Det finns fasta belopp för ensamstående, barnfamiljer etc.

Om man som enskild har ett sparkapital räknas detta som en tillgång och kommer därmed att räknas med som en sådan vid en utredning om man är berättigad till försörjningsstöd eller ej.

Du som sökande av försörjningsstöd har skyldighet att redovisa riktiga och fullständiga uppgifter om din ekonomi till socialtjänsten. Om du undanhåller viktiga uppgifter begår du en kriminell handling och en bedrägerianmälan göres.

När det gäller din fråga, direkt riktad till oss Soctanter, väljer vi att inte ta ställning i den frågan här på forumet men det finns kanske någon annan som vill kommentera?

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2009-03-30 21:13

Tack för svaret.
Förstår att ni inte tar ställning till min fråga om att arbetslösa belastar soc.
Ville bara belysa en mycket viktig fråga, som kommer att öka inom en nära framtid i hela Svrige.När alla varslade blir arbeslösa.

Mvh Fattig-Arbetskös

Postat: 2009-04-02 19:15

SORLIGT att behöva gå till Socialen i vårt rika fina land.....A-kassan skall täcka lönen upp till 90 procent tycker jag. Var går alla våra fackföreningspengar till? Jag betalar 450 kronor per månad Varför??Ewa

Postat: 2009-04-03 11:38

Eva.Det beror inte bara på facket.
Regeingen har ju sänkt taket eller inte höjt det på många år för att bestraffa arbetslösa att söka jobb som inte finns.
Vänta bara om några månader så kommer den här frågan att öka hör på inläggen.
Och våra kommun-politiker får en ekvation som inte går ihop.