Ska Barn Försörja Sina Föräldrar?

Postat: 2009-04-17 13:05

Hej
Fick veta att barn under 18 ska inte försörja sina föräldrar, så är ju soclagen, men varför inräknas ändå barnets inkomst i soc bidrag.

Jag läste en artikel om det.

Gäst

Kommentarer

Postat: 2009-04-20 13:58

Hej

Du ställer en mycket bra fråga! Barn är aldrig försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar.

Barn och hemmavarande skolungdomar får delta i kommunens sommarpraktik eller ha annat sommarjobb upp till fyra veckor under sommaren utan att lönen påverkar familjens rätt till försörjningsstöd.

Inkomster av praktik eller eget arbete utöver fyra sommarveckor tas endast med i beräkningen av familjens inkomster, om de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår. (Prisbasbeloppet för 2009 är 42 800kr för hela inkomståret, ett halvt prisbasbelopp blir då 21 400kr). När familjen ansöker om försörjningstöd räknas även barnet in i hushållet och familjen erhåller då en viss summa i försörjningsstödet för barnet. Om barnet får lön, får inkomsten inte överstiga den summa i försörjningsstödet som familjen får för barnet från Försörjningsenheten. Överstiger lönen summan, räknas lönen in som en inkomst i familjens hushåll, inklusive kostnader för hyra och avdrag på försörjningsstödet görs.

Inkomst från kvälls- eller helgarbete under terminerna som är av liten omfattning ska inte heller räknas som inkomst vid behovsprövning för familjen. Vad som är liten omfattning prövas individuellt men bör inte överstiga nivån på barnbidraget som idag ligger på 1050 kr. Dock får den summa som räknas av till familjens försörjning inte överstiga den nivå som motsvarar den unges del i familjens kostnader inkl kostnader för hyra, dvs barnets norm + del av hyra.

Ersättningar som utbetalas till förälder eller barn utbetalade för att underlätta barnens försörjning såsom tex barnbidrag, studiebidrag, underhållstöd, underhållsbidrag, barnpension ska inräknas i hushållets inkomster.

Vi hoppas att vi besvarat din fråga och gjort det någorlunda förståeligt. Du är välkommen åter om du har fler funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter