Resor

Postat: 2009-05-06 11:35

Har man rätt till bidrag utöver norm för resor om man är tvungen att delta i en viss aktivitet och har 7km enkel väg dit??

janne

Kommentarer

Postat: 2009-05-08 09:36

Hej

Du har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd till resor. Socialtjänsten öppnar en utredning för att undersöka om det finns skäl att bevilja dig stöd till resor. Man tittar bland annat på syftet med aktiviteten, det vill säga kan aktiviteten leda till självförsörjning och är den en del av din planering, är det så pass långt till aktiviteten att busskort bör beviljas. Observera att alla ansökningar bedöms individuellt och därför uppmanar vi dig att ansöka för att få din ansökan prövad.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter