Vad Krävs För Att Få Rätt Till Soc Bidrag?

Postat: 2009-05-19 22:15

Hej! Jag befinner mig i en något knivig situation. Jag är student och får mitt sista csn i slutet av denna månaden, ett halvt. I slutet av nästa månad får jag lön, en liten sådan.

Dessa pengar räcker inte riktigt till och jag skulle behöva mer för att få det att gå runt. Jag kan inte jobba enligt csn och då jag redan har en gammal skuld till csn vågar jag inte heller...och jag vet inte hur jag ska lösa allt. För mycket nödvändiga utgifter men för lite inkomster.

Jag har jobb från och med i början av juni men det är tiden fram tills dess som det är kris, det vill säga hela juni och juli. Finns det någon möjlighet att få hjälp från er?

Emma

Kommentarer

Postat: 2009-05-28 16:12

Hej!

För att vara berättigad Försörjningsstöd ska du inte kunna försörja dig och/eller din familj på annat sätt och du ska var i akut behov av stöd. Vid utredning av din ekonomiska situation, tittar socialtjänsten bland annat på hur du ligger i förhållande till vad vi kallar riksnormen.

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, personlig hygien, förbrukningsvaror (varor som behövs för att sköta om bostaden och kläder och skor), dagstidning, telefon- och TV-avgift. Beloppen baserar sig på en av regeringen fastställd riksnorm som är gemensam för alla kommuner.

Du kan även få försörjningsstöd till skäliga kostnader för boende och hemförsäkring samt till läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och fackföreningsavgift.

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med Försörjningsenheten i den stadsdel som du bor. Genom en ansökan kan en utredning och beräkning göras av dina inkomster, tillgångar och utgifter. I Södra Innerstaden erbjuder man informationsträffar för studenter och vi uppmanar dig att gå in på följande länk för mer information:

http://www.malmo.se/stadsdelar/sodrainnerstaden/individfamilj/forsorjnin...

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter