Socialbidraget Är För Lågt

Postat: 2009-09-17 10:33

jag har ont om pengar varje månad mat och klädd priserna höjs hela tiden pengarna räcker aldrig till, vad ska jag göra för att kunna överleva då det är nästan omöjligt att hitta ett arbete

KAj

Kaj

Kommentarer

Postat: 2009-09-17 16:26

Hej

Vi förstår att det kan vara svårt att få pengarna att räcka till när man saknar inkomst från arbete. Det är klart att det känns hopplöst när man hela tiden måste vända på varje slant och verkligen fundera innan man köper något, i förstahand måste ändå hyran och maten betalas.

Socialbidraget är baserat på ett normbelopp som bestäms varje år av regeringen utifrån pris- och konsumtionsundersökningar. Socialbidraget ska täcka kostnaderna för vad som bör finnas i ett hushåll i vardagen, exempelvis livsmedel och hygienartiklar. Socialbidraget ska täcka det grundläggande behovet och uppnå en skälig levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå har diskuterats många gånger och det innebär olika för olika personer, däremot finns det gemensamma belopp som alla kommuner i hela Sverige har att utgå från. Men en utgångspunkt kan vara att titta på hur mycket en låginkomsttagare tjänar och vad denna har råd med, det måste vara lönsamt att arbeta och därför kan socialbidrag inte övergå vad en låginkomsttagare tjänar.

Du får inte tappa tron på dig själv eller dina möjligheter att få ett jobb, istället ska du fortsätta söka alla lediga jobb i hela Sverige, även om det endast är vikariat eller timanställning. Oavsett utbildningsbakgrund förväntas du söka alla former av lediga jobb, även okvalificerade. I Danmark finns fortfarande gott om okvalificerade jobb som ger en bra inkomst att leva på. För mer information kring arbete i Danmark hänvisas till Arbetsförmedlingens hemsida www.ams.se. Glöm inte att själv ta kontakt med olika företag, kommuner och organisationer, ett tillvägagångssätt som blir allt vanligare i Sverige.

Om du varit arbetssökande en längre tid bör du diskutera med din handläggare på Arbetsförmedlingen/AIC om olika möjligheter till praktik. Via praktik får man kontakter och kan få referenser att hänvisa till vid arbetssökandet.

Vi önskar dig lycka till, ge inte upp arbetssökandet, det brukar bli lite lättare när man får ett arbete.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter