Akut Hjälp?

Postat: 2009-09-21 00:10

Hej. Jag fick senast pengar 2009-05-28. Och nu har jag knappt ätit på två dagar. Jag tänkte gå till socialen imorgon och ansöka om stöd. Men finns det nån form av akut hjälp så jag kan handla mat? Vad behöver jag ha med mig för att få den hjälpen?

Martin

Kommentarer

Postat: 2009-09-21 16:40

Hej

Vi förstår att det är akut för dig och att du behöver pengar. Precis som du har planerat, bör du ta kontakt med Försörjningsenheten i den stadsdel som du bor i. Du kan ta kontakt med dem per telefon på deras telefontider eller besöka ditt medborgarkontor för mer information (beroende på vilken stadsdel som du bor i).

När du tar kontakt ska du berätta att du söker bistånd både för det löpande men även för det akuta behovet. Din ansökan leder till att man öppnar en utredning. som bygger på en individuell bedömning. För att visa att du har ett akut behov, ska du lämna ett kontoutdrag som visar at du saknar pengar. Det kan hända att socialsekreterare ber om fler uppgifter, vilket inte på förhand går att säga.

Även om du får pengar för det akuta behovet fortsätter handläggaren att utreda dina inkomster, tillgångar och utgifter. Du ska bland annat visa hur du har försörjt dig sedan maj månad. Vi hoppas att du har fått den informationen som du bett om!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter