Särskild Adress + Bidrag?

Postat: 2009-11-24 15:35

Hej!
Min pojkvän ska flytta från Umeå till Malmö snart och är arbetssökande. Han har kontakt med soc i Umeå och har fått veta att han kan få bidrag från dem för den första hyran I Malmö, under förutsättning att han får en bostadsadress här i Malmö.

Min fråga är vilken sorts adress som krävs här nere för att soc malmö sedan ska kunna "ta över" hans fall. Vi tittar just nu på en lägenhet där man inte kan folkbokföra sig men kan ha en sk Särskild Postadress, räcker det för att få bidrag från soc i Malmö?

Mvh Felicia

F B

Kommentarer

Postat: 2009-11-25 15:34

Hej

För att din pojkvän ska kunna få försörjningsstöd måste han styrka att han bor och vistas i Malmö, det innebär att man inte bara kan skriva sig i Malmö och därefter söka bistånd. Även om man har haft rätt till försörjningsstöd i en kommun är det ingen självklarhet att man är det i en annan. Vid en ansökan tittar man inte bara på vilka inkomster, tillgångar och utgifter man har/haft, utan också på helheten, hur har din pojkvän planerat sin flytt till Malmö, tillexempel har han flyttat hit genom att söka arbeten och tagit hjälp av arbetsförmedlingen?!

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2009-11-25 15:48

Han har kontakt med arbetsförmedling och söker jobb dagligen men eftersom vi inte vet om han kommer att ha fått ett jobb lagom till flytten vill vi undersöka alla möjligheter. Det är inte så att han har soc som enda alternativ utan snarare som sista alternativ eftersom han gärna vill kunna försörja sig själv och arbeta med det yrke som han precis utbildat sig till.

Men vi behöver veta hur det ligger till med just adressen, då det är centralt i vårt lägenhetssökande (de flesta lägenheter är i andra hand) jag tolkar ert svar som att man måste vara skriven i den kommun man tänkt söka bidrag i och att en Särskild postadress eller c/o adress inte räcker. Är det rätt tolkat?

Mvh Felicia

Postat: 2009-11-26 14:35

Hej

Enligt socialtjänstlagen behöver man ingen fast postadress för att kunna söka bistånd, man utgår istället från "vistelsebegreppet", dvs. den kommun som personen vistas i har det yttersta ansvaret och adressen spelar mindre roll i förstahand. Det innebär att man kan vara skriven på en postadress och ändå ansöka om bistånd, dock måste personen uppge en vistelseadress för socialtjänsten, dvs där man sover och/eller bor. Det kan eventuellt vara så att Umeå kommun kräver en boendeadress med kontrakt för att de ska bevilja bistånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter