Seperation

Postat: 2009-12-03 09:24

Om man sep hur fungerar det då med barnbidrag,har två barn 14,16år spelar det någon roll var barnen står skrivna

Per

Kommentarer

Postat: 2009-12-03 14:30

Hej

Om ni flyttar isär men har barnen hos er ungefär halva tiden var, kan ni dela på barnbidraget. Ni måste ha gemensam vårdnad (rättsligt) om barnen och vara överens om att ni ska dela på bidraget. Delat barnbidrag är 525 kronor per månad och barn. Anmäl det till Försäkringskassan på blanketten ”Delat barnbidrag”. Om ni vill ha flerbarnstillägg ska ni ansöka om det till Försäkringskassan, för mer information om barnbidrag och studiebidrag se vidare Försäkringskassans regler på www.forsakringskassan.se.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter