Ansökan Ekonomiskt Bistånd

Postat: 2009-12-14 12:33

Hej!
Jag undrar om man bara kan ringa till socialtjänsten för att det ska klassas som en ansökan om ekonomiskt bistånd? Eller måste man fylla i en blankett?

Gäst

Kommentarer

Postat: 2009-12-14 13:53

Hej

För att lämna in en ansökan om försörjningsstöd till socialtjänsten krävs inga ifyllda blanketter, som sökande ska du kunna göra en ansökan direkt till en socialsekreterare via telefonen. När ansökan tagits emot öppnas en utredning. För att fatta ett beslut i ärendet krävs det dock fler uppgifter bland annat information som lämnas på särskilda blanketter (blå/gröna ansökningsblanketter) till socialtjänsten, informationen som lämnas används som underlag vid beslut.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter