Fråga Om Socialbidrag

Postat: 2010-01-22 14:54

Måste man ansöka om socialbidrag varje månad eller kan man få stöd under en längre tid utan att söka varje månad?

Hasse

Kommentarer

Postat: 2010-01-25 13:46

Hej

När man lämnar in en ansökan om försörjningsstöd så utreder och bedömer en socialsekreterare rätten till eventuellt ekonomiskt bistånd. Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms enligt en så kallad riksnorm. Denna bestäms av regeringens särskilda utskott. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd gäller att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Socialsekreterarna undersöker i prövningen om ekonomiskt bistånd om man har gjort sitt allra yttersta för att bli självförsörjande.

Denna ansökan ska komma in varje månad och varje månad görs det en ny prövning av socialsekreterarna som sedan beslutar om ansökan kommer att beviljas eller avslås.

Har du fler frågor är du välkommen åter

Vänligen

Soctanterna

Soctanter