Försörjningsstöd

Postat: 2010-02-09 08:19

Jag har inte råd att betala hyran, kan soc hjälpa mig

Johannes

Kommentarer

Postat: 2010-02-09 09:21

Hej

Om man inte har tillräcklig inkomst för att försörja sig eller sin familj kan man ansöka om försörjningsstöd. I vissa fall kallas det för ekonomiskt bistånd och tidigare så kallade man det även för socialbidrag. När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas en utredning som alltid leder till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av personens inkomster, tillgångar och utgifter. För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den såkallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv och familj, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis sjukintyg från läkare. Om man får avslag på sin ansökan har man alltid rätt att överklaga beslutet.

Förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med ekonomiskt bistånd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan. I denna lista kallas de dock fortfarande för ekonomiskt bistånd men det är alltså samma sak som försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd Centrum Tel: 040 34 58 70
Ekonomiskt bistånd Husie Tel: 040 34 62 14
Ekonomiskt bistånd Fosie Tel: 040 34 57 00
Ekonomiskt bistånd Hyllie Tel: 040 34 57 76
Ekonomiskt bistånd Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Ekonomiskt bistånd Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Ekonomiskt bistånd Oxie Tel: 040 34 38 48
Ekonomiskt bistånd Rosengård Tel: 040 34 33 69
Ekonomiskt bistånd Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Ekonomiskt bistånd Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Du kan även läsa mer om försörjningsstöd under våra länkar. Där får man bland annat information om hur hög riksnormen är och du kan även göra en provräkning på hur just ditt försörjningsstöd kan komma att se ut.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter