Har Vi Rätt Till Försörjningsstöd

Postat: 2010-02-10 10:34

Är en 5 barnsfamilj där en av föräldrarna bor i en annan kommun pga att barn från tidigare förhållande inte kommer överens med "plastförälder". Vi är gifta. Har vi rätt till försörjningsstöd och vilken kommun vänder vi oss till? Kronofogden räknar oss som ensamstående men gör ni samma bedömning?

Anette

Kommentarer

Postat: 2010-02-10 16:17

Hej

Om man inte kan försörja sig själv och/eller sin familj, kan man ansöka om försörjningsstöd. För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år. Som sökande ska man också ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv och familj. Bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, genom exempelvis sjukintyg från läkare.

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas en utredning. Om du är sambo, gift eller registrerad partner omfattar utredningen er båda. Under utredningen görs bland annat en uträkning av hushållets inkomster, tillgångar och utgifter, och utifrån dessa uppgifter fattas ett beslut. Om man får avslag på sin ansökan har man alltid rätt att överklaga beslutet.

Den av föräldrarna som inte klarar sig själv bör vända sig till sin hemkommun för att där lämna in en ansökan om försörjningsstöd. Skulle det vara så att kommunen man vänder sig till ändå hänvisar till den andra kommunen, och denna kommun sedan hänvisar tillbaka, får man be socialsekreteraren att hjälpa till med kontakten, så att man som medborgare inte hamnar i kläm i processen. Vid en ansökan så kommer dock, som redan nämnts, hela familjens ekonomiska situation att utredas.

Hoppas att detta var svar på era funderingar. Har ni fler frågor är ni givetvis välkomna åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter