Slavarbete??

Postat: 2010-02-17 08:47

Hej!
Jag har en fråga ang. min dotters situation. Hon har sedan sin studietid haft ett "jobb" hos ett telefonintervjuföretag med belgiskt kollektivavtal. Detta innebär att avtalet ligger långt under vad som är godkänt i svenska kollektivavtal. Hon erbjuds arbete 4 tim dag 3-4 ggr vecka. Resten av hennes uppehälle utgörs idag av försörjningsstöd. Hon vill idag avsluta den här anställningen för att mycket mer aktivt kunna söka arbete även på annan ort. Detta får hon inte för sin socialsekreterare. Nu undrar jag ,som fd fackligt aktiv, hur låg lön ska man tvingas acceptera och vilka regler bedömer socialtjänsten ett sådant här ärende efter?

Jan-Olof

Kommentarer

Postat: 2010-02-17 15:45

Hej

Det är socialsekreteraren som utreder och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd, och denne fattar sedan ett beslut med utgångspunkt från socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag. Detta innebär i korthet att det är den beslutsfattande socialsekreteraren som avgör vad som är rimligt i de specifika ärendena. Socialsekreteraren är dock skyldig att följa det som står i socialtjänstlagen om att den sökande skall göra allt som står i dess makt för att bli självförsörjande. Skulle man då säga upp sig från ett arbete finns det risk att man förlorar rätten till försörjningsstöd. Man har som sökande dock alltid möjligheten att överklaga ett beslut. Vi skulle dock rekommendera din dotter att försöka tala med sin socialsekreterare och förklara hur det ligger till och som sagt om beslutet går henne emot få det prövat genom en överklagan.

I Sverige har vi ingen lagstadgad minimilön utan lönerna regleras istället vanligtvis genom kollektivavtal. Vill man vara med och påverka dessa är det bästa sättet att engagera sig fackligt. Man kan, även om företaget styrs av belgiska kollektivavtal, vara ansluten till ett svensk fackförbund och genom dem också agera för att lönerna inom företaget skall höjas och avtalen förbättras. Eftersom du skriver att du själv tidigare varit fackligt aktiv så har du säkert bra kontakter med ditt fackförbund. Även om din dotter inte är verksam inom samma bransch så kan de säkerligen vara behjälpliga kring dina funderingar om lönenivåerna och hur de utländska kollektivavtalen fungerar i Sverige.

Hoppas att du och din dotter fått lite mer klarhet nu och om det uppstår andra funderingar så är ni välkomna åter. Lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter