Nybörjare På Soc - Hjälp!!?!!

Postat: 2010-03-08 12:57

Hejsan
Jag har aldrig behövt använda mig av socialens tjänster tidigare, men nu har jag precis kommit hem igen från utlandet, och har inte riktigt någon bostad eller inkomst. för tillfället så 'bor' jag hemmma hos vänner och släktingar, men det är inte riktigt en lösning jag kan ha på längre tid, om jag vill få ordning på mitt liv med jobb och plugg. Jag vet inte ens vart jag ska gå? var kontoren ligger, eller vilka kontor ja ska bege mig till? Jag är boende i Malmö, och tacksam för all hjälp, X

Helena

Kommentarer

Postat: 2010-03-08 14:51

Hej

Om man inte har tillräcklig inkomst för att försörja sig eller sin familj kan man ansöka om försörjningsstöd. I vissa fall kallas det för ekonomiskt bistånd och tidigare så kallade man det även för socialbidrag. När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av personens inkomster, tillgångar och utgifter. För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv och familj, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis sjukintyg från läkare. Om man får avslag på sin ansökan har man alltid rätt att överklaga beslutet.

Förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med ekonomiskt bistånd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Ekonomiskt bistånd Centrum Tel: 040 34 58 70
Ekonomiskt bistånd Husie Tel: 040 34 62 14
Ekonomiskt bistånd Fosie Tel: 040 34 57 00
Ekonomiskt bistånd Hyllie Tel: 040 34 57 76
Ekonomiskt bistånd Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Ekonomiskt bistånd Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Ekonomiskt bistånd Oxie Tel: 040 34 38 48
Ekonomiskt bistånd Rosengård Tel: 040 34 33 69
Ekonomiskt bistånd Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Ekonomiskt bistånd Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

I denna lista kallas de dock fortfarande för ekonomiskt bistånd men det är alltså samma sak som försörjningsstöd. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör så kan man ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040- 34 10 00 så hjälper de dig rätt.

Du kan även läsa mer om försörjningsstöd under våra länkar. Där får man bland annat information om hur hög den aktuella riksnormen är och du kan även göra en provräkning på hur just ditt försörjningsstöd kan komma att se ut.

När det sedan kommer till boendet så vet du säkert att bostadssituationen i Malmö i dagsläget är väldigt svår och tyvärr innebär det att många människor har svårt att hitta ett eget boende. Att få lägenhet via socialtjänsten är mycket svårt och ges endast i mycket särskilda fall till barnfamiljer. Vid akuta behov kan man söka sig till socialtjänsten i den stadsdel man tillhör för mer stöd eller råd kring sin boendesituation. Observera att det akuta behovet enbart är ett stöd för de personer som praktiskt taget bor på gatan. Detta akuta stöd kan mycket väl innebära en säng på ett härbärge för natten.

Sedan en tid tillbaka så har de allra flesta bostadsbolagen i Malmö gått samman och startat en gemensam bostadskö. Ett bra tips är att registrera sig där på:

https://www.boplatssyd.se

Det är det bra om man gör det så tidigt som möjligt så att man på så vis kan få en bra kötid. På deras hemsida kan man även läsa mer om hur själva förmedlingen av bostäder går till. En annan användbar sida på nätet vad gäller boenden är:

www.blocket.se

De har i dagsläget det allra största utbudet av andrahandslägenheter, inneboendekontrakt och andra former av boende. För fler tips angående boende kan man även titta under våra länkar.

Hoppas att detta svar gett dig vägledning om hur du skall gå tillväga för att ta nästa steg. Skulle det dyka upp fler frågor eller funderingar så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter