Socialbidrag

Postat: 2010-04-05 17:15

Ska man söka ekonomiskt bistånd i den kommun man är skriven eller i den kommun man befinner sig?

sara

Kommentarer

Postat: 2010-04-06 10:50

Hej

I regel ska du ska i första hand söka i den kommun som du vistas i. Eventuellt kommer vistelsekommunen hjälpa dig med resan tillbaka till hemkommunen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter