Ekonomiskt Bistånd

Postat: 2010-04-09 20:52

Hej. Jag har fått höra att om man är student och får csn lån kan man inte få ekonomiskt bistånd under sommaren (då lån inte utbetalas).
Finns det omständigheter som kan ändra detta beslut?

Jag är ensamstående med min son och har dåliga förutsättningar för att lyckas ordna ett sommararbete då jag har pojken på heltid (kan ej arbeta kväll/helg)och han har rätt till en månads semester under sommaren (från förskola).
Jag hade påbörjat ett sparkapital inför sommaren för att lösa situationen men då jag blev utsatt för ett rån för två månader försvann detta kapital och jag har nu en skuld pga det som hände (har polisanmält och gärningsmannen dömdes).

Nu har jag förutom en skuld att betala av, även en oro inför sommarens ekonomi. Kan ni hjälpa mig på något sätt?

Malin

Kommentarer

Postat: 2010-04-12 10:08

Hej

Generellt sett så kan man säga att studiemedlen är beräknade efter terminens längd och det syns på studiemedelsbeskedet hur länge pengarna ska räcka. Under studieuppehåll gäller sedan samma krav som för andra arbetslösa. Om man aktivt har sökt sommarjobb men inte fått något, kan man alltså ha rätt till ekonomiskt bistånd förutsatt att man även uppfyller övriga villkor.

Om studerande söker ekonomiskt bistånd i samband med studieuppehåll kan socialtjänsten ibland begära att de deltar i någon form av praktik, även om denna inte behövs för studierna. Socialtjänsten kan ge avslag på ekonomiskt bistånd om man tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl. Socialtjänsten kan även komma att minska på biståndet i liknande situationer.

Förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med ekonomiskt bistånd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan. I denna lista kallas de dock fortfarande för ekonomiskt bistånd men det är alltså samma sak som försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd Centrum Tel: 040 34 58 70
Ekonomiskt bistånd Husie Tel: 040 34 62 14
Ekonomiskt bistånd Fosie Tel: 040 34 57 00
Ekonomiskt bistånd Hyllie Tel: 040 34 57 76
Ekonomiskt bistånd Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Ekonomiskt bistånd Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Ekonomiskt bistånd Oxie Tel: 040 34 38 48
Ekonomiskt bistånd Rosengård Tel: 040 34 33 69
Ekonomiskt bistånd Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Ekonomiskt bistånd Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Du kan även läsa mer om försörjningsstöd under våra länkar. Där får man bland annat information om hur hög riksnormen är och du kan även göra en provräkning på hur just ditt försörjningsstöd kan komma att se ut. Detta är dock bara en uppskattning. Själva beslutet tas alltid av en handläggare efter att en mindre utredning av personens ekonomiska situation har genomförts.

Hoppas att du fått svar på dina frågor och välkommen åter om det skulle dyka upp några andra funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej, Jag behöver ta kontakt med min handläggare på försörjningsenheten. Har ringt till henne men förgäves.

Hej!

Vi har redigerat ditt inlägg något av anonymitetsskäl. Soctanter på nätet har en rådgivningsfunktion och vi kan inte förmedla någon kontakt mellan dig och din handläggare. Däremot vill vi rekommendera dig att fortsätta försöka få kontakt med din handläggare. Du kan prova att ringa stadsdelsförvaltningen och höra om din handläggare har en e-postadress som du kan skriva till i stället om du inte lyckas få kontakt per telefon. Skulle du ha fortsatta problem att få kontakt kan du vända dig till din handläggares chef.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter