Socialbidrag

Postat: 2010-04-12 16:52

Hejsan!
Jag tar studenten i början av juni men jag är borta rätt mycket från skolan och antar att de drar in mitt studiebidrag de månaderna som är kvar. Kan jag börja med socialbidrag redan nu, eller måste jag vänta tills juni?

Mvh S. D.

Sd

Kommentarer

Postat: 2010-04-13 10:11

Hej

Eftersom vi inte vet alla detaljerna i ditt ärende så är det svårt att uttala sig exakt men generellt gäller följande. Föräldrarna har enligt lag en skyldighet att försörja sina barn fram tills de har fyllt 18 år eller till dess att de har avslutat sina gymnasiestudier. Som längst sträcker sig detta dock tills barnet har fyllt 21 år. Eftersom du fortfarande är gymnasiestuderande fram till och med juni månad så är det alltså dina föräldrar som är försörjningsskyldiga för dig fram tills dess.

När skolan sedan avslutats så ser det annorlunda ut. Studiemedlen som man får är beräknade efter terminens längd och det syns på studiemedelsbeskedet hur länge pengarna ska räcka. Under studieuppehåll gäller sedan samma krav som för andra arbetslösa. Om man aktivt har sökt sommarjobb men inte fått något, kan man alltså ha rätt till ekonomiskt bistånd förutsatt att man även uppfyller övriga villkor.

Du ska för att kunna ha rätt till försörjningsstöd vara anmäld vid arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan till exempel vara arbetsmarknadsutbildning, praktik eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Socialtjänsten kan ge avslag på försörjningsstödet om man tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl. Socialtjänsten kan även komma att minska på biståndet i liknande situationer.

Förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med ekonomiskt bistånd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Du kan även läsa mer om försörjningsstöd under våra länkar. Där får man bland annat information om hur hög riksnormen är och du kan även göra en provräkning på hur just ditt försörjningsstöd kan komma att se ut. Detta är dock bara en uppskattning. Själva beslutet tas alltid av en handläggare efter att en mindre utredning av personens ekonomiska situation har genomförts.

Välkommen åter om det skulle dyka upp fler frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter