Hur Ska Jag Göra Nu?

Postat: 2010-04-17 15:04

Hejsan! Efter att ha flyttat ner till Malmö vid årskiftet för att börja på en folkhögskola där jag inte alls trivdes och därför fick ganska mycket frånvaro då jag funderade på att hoppa av eller ej. Nu har skolan skrivit ut mig från utbildningen å jag sitter nu med en lägenhet som jag inte kommer kunna betala, vad ska jag göra?

Lina

Kommentarer

Postat: 2010-04-19 13:49

Hej

Det låter som om du befinner dig i en trängd situation och vi hoppas kunna hjälpa dig på traven.

Studiemedlen som man får är beräknade efter terminens längd och det syns på studiemedelsbeskedet hur länge pengarna ska räcka. Skulle det dock vara så att ens studiemedel blir indragna så är det istället detta besked som är relevant för socialtjänsten vid en eventuell bedömning av din rätt till ekonomiskt bistånd. Under studieuppehåll gäller sedan samma krav som för andra arbetslösa. Om man aktivt har sökt jobb men inte fått något, kan man alltså ha rätt till ekonomiskt bistånd förutsatt att man även uppfyller övriga villkor.

Du ska för att kunna ha rätt till försörjningsstöd vara anmäld vid arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan till exempel vara arbetsmarknadsutbildning, praktik eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Socialtjänsten kan komma att ge avslag på försörjningsstödet om man tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl. Socialtjänsten kan även komma att minska på biståndet i liknande situationer.

Förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med ekonomiskt bistånd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Du kan även läsa mer om försörjningsstöd under våra länkar. Där får man bland annat information om hur hög riksnormen är och du kan även göra en provräkning på hur just ditt försörjningsstöd kan komma att se ut. Detta är dock bara en uppskattning. Själva beslutet tas alltid av en handläggare efter att en mindre utredning av personens ekonomiska situation har genomförts.

Hoppas att du nu vet vad du skall göra. Skulle det dyka upp fler frågor eller funderingar så är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter