Undrar??

Postat: 2010-04-22 18:12

Hej jag undrar när man är på soc vad har man rätt att söka pengar för? te.x jag har ingen telefon just nu och jag e inneboande men dem har ingen hemtelefon heller..kan jag ansöka att köpa en telefon om jag kan ha så jag kan ringa till soc,arbetsförmdligen osv??

lejla

Kommentarer

Postat: 2010-04-23 11:06

Hej

Generellt sett så kan man säga att försörjningsstödet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, personlig hygien, kläder och skor, dagstidning, telefon- och TV-avgift. Rätten till försörjningsstödet bestäms dock med hjälp av Socialtjänstlagen som är en så kallad ramlag. Detta innebär i korthet att det finns ett visst utrymme till tolkningar inom en sådan lag. Med andra ord så har man alltid rätt att ansöka om ett så kallat övrigt bistånd. Hur den enskilde handläggaren sedan bedömer situationen kan inte vi uttala oss om.

Vi skulle dock råda dig att göra en ansökan för att få det ordentligt testat. Vet du inte riktigt hur du skall göra detta så kan din socialsekreterare vara dig behjälplig med detta.

Välkommen åter

Vänligen

Soctanterna

Soctanter