Spädbarnsbidrag

Hej

Jag fick ett brev angående spädbarnsbidrag men jag har lite svårt att tyda hur mycket det igentligen är man får sammanlagt?
Sen undrar jag även om man får dubbelt bidrag om man väntar tvillingar?

Mvh
A

A

Kommentarer

Hej

Då dessa bestämmelser kan skilja sig aningen mellan de olika stadsdelarna så skulle vi råda dig att du kontaktar din handläggare för att på så vis få de exakta siffrorna presenterade för dig.

Generellt så brukar det dock vara så att spädbarnsutrustning kan utgå vid det första barnets födelse med högst 20 procent av basbeloppet förutsatt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Detta innebär ungefär 8500: -. Observera dock att detta är den högsta siffran och att det sedan kan bli mindre beroende på bedömningen som handläggaren gör. Ibland brukar man även dela upp denna summa så att en tredjedel prövas utifrån behovet när barnet har hunnit bli ca 1.5 år gammalt. Detta innebär att den första utbetalningen kommer bli på ungefär 5700: - medan resterande 2800: - kommer utbetalas när barnet är ungefär 1.5 år gammal om hushållet fortfarande är aktuellt inom socialtjänsten och förutsatt att behovet fortfarande inte kan tillgodoses på annat sätt.

Att man väntar tvillingar innebär inte att man automatiskt får dubbelt spädbarnsbidrag. Detta då man inte är i behov av till exempel två skötbord utan klarar sig med ett. Skulle det vara så att man som förälder till tvillingar känner ett extra behov så får man göra en ansökan om detta och handläggaren gör sedan en individuell bedömning.

Vi vill återigen påpeka att dessa siffror bara är ungefärliga och att det bästa sättet att få de exakta summorna är att kontakta sin handläggare.

Hoppas att detta svar var något enklare att förstå och att du nu vet på ett ungefär hur det kan komma att se ut.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter