Hushållsgemenskap

Hej,
jag har en fråga gällande bedömningen av innebörden hushållsgemenskap vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Vad gäller för ett par som lever tillsammans med separat ekonomi vid sammanflytt om den ena parten är beroende av ekonomiska bistånd och den andra parten studerar och arbetar extra?
Finns det en möjlighet att skriva ett kontrakt mellan parterna i relationen där det framgår att de faktiskt har separat ekonomi? Att den studerande parten bor inneboende, även då de är ett par?

Mvh
Emma

Emma

Kommentarer

Hej

Då detta är en återkommande fråga här på forumet så bygger detta svar på tidigare inlägg gjorda av oss. Att det är en återkommande fråga visar på att det är en viktig fråga som många undrar över.

Storleken på försörjningsstödet baserar sig på den så kallade riksnormen som är gemensam för alla landets kommuner. Riksnormen för ett hushåll under 2010 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet. Detta betyder i korthet att i bedömningen om en persons rätt till ekonomiskt bistånd så kommer även sambons inkomster, tillgångar och utgifter att räknas in. Detta då ni som sammanboende räknas som ett gemensamt hushåll. Att genom ett skriftligt kontrakt förhandla bort detta är inte möjligt.

Eftersom vi inte vet exakt hur er gemensamma ekonomi kommer att se ut så är det svårt för oss att uttala oss om huruvida den ena personen kommer vara berättigad fortsatt försörjningsstöd eller ej. På nedanstående länk finns det möjlighet att göra en mycket förenklad provberäkning för att se hur det eventuellt kommer att se ut. Det är som sagt ingen exakt uträkning som görs utan snarare tänkt som en slags vägledning.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

Skulle det vara så att man får avslag på sin ansökan om försörjningsstöd så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Ens socialsekreterare ska vid förfrågan hjälpa till med detta.

Hoppas ni fått svar på er fråga och välkomna åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter