Beviljad Av Ekonomisk Bistånd

Hej

Jag har en fråga om ekonomiskt bistånd. Hur lång tid tar det innan jag får veta om jag blir beviljad ekonomisk bistånd eller inte? Har träffat en socialhandläggare men vet inte om jag får bidraget, har lämnat alla papper som jag behövde lämna.

Vänlig hälsning
Anonym

Anonym

Kommentarer

Hej

Efter att din ansökan är komplett, det vill säga, efter att du lämnat in alla handlingar som socialsekreteraren begärt så har handläggaren 10 arbetsdagar på sig att utreda rätten till försörjningsstöd. Du får sedan ett skriftligt beslut om huruvida du blivit beviljad ekonomiskt bistånd eller inte.

Hoppas att du fått svar på din fråga och välkommen åter om det skulle dyka upp några andra funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter