Pga Många Utgifter Räcker Inte Bidraget

hej, jag har försörjningsstöd sedan drygt 1 år tillbaka, och har det svårt att gå ihop ekonomiskt. För det första så betalar socialen enbart 3300 av min hyra på 3880, då mellanskillnaden är ett s.k VLU, valfritt lägenhets underhåll, viket inte var valfritt då mkb innan jag flyttade in bestämde att dessa yttre renoveringar skulle göras. Sen så har jag kreditskuld på ca 650 i månaden, och avbetalning till csn på 400 i månaden. Utöver detta har jag ngr småkrediter på ca 400 sammanlagt. sammfattningsvis så går en del pengar som borde gå till mat, till kredit och csn skuld. Finns det ngt jag kan göra?
mvh emma

emma

Kommentarer

Hej

Vi förstår att det kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop när man har försörjningsstöd. Kontakta din socialsekreterare och diskutera hyresbeslutet, om du inte själv haft möjlighet att påverka din nuvarande hyresnivå. Du kan även kontakta MKB och höra om de kan intyga att du själv inte valt att ha tillägget VLU på så sätt kan du öppna upp för en diskussion med din socialsekreterare. Din socialsekreterare ska göra en individuell bedömning utifrån dina förutsättningar, du har alltid rätt att få din ansökan prövad och rätt att överklaga om beslutet går dig emot.

Tyvärr finns det inte så mycket att göra åt dina skulder till kreditinstitut, försörjningsstöd utgår inte till skulder om det inte kan medföra allvarliga sociala konsekvenser. Gällande CSN finns det dock möjlighet för dig att ansöka om anstånd om du kan uppvisa att du uppbär försörjningsstöd, kontakta CSN och diskutera saken med dem. Du kan sedan be din socialsekreterare om intyg för att styrka detta för CSN.

Om du bor i Malmö kan du även kontakta Budgetrådgivningen. Du hittar mer information om dem i följande länk:
http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Budgetrådgivningen är kostnadsfri och budgetrådgivarna kan hjälpa dig att få en överblick av din ekonomi och att prioritera bland viktiga betalningar.

Hoppas att vårt svar har varit till hjälp, har du fler frågor är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter