Fortsätta Söka Socialbidrag Under Tiden Jag Tillfälligt Jobbar?

Jag är 29 år och har fått socialbidrag i ca 1 år. Jag har lyckats få ett tillfälligt jobb som varar i 2 månader. Detta känner min socialsekreterare till. Vad jag inte vet är om jag ska fortsätta lämna in min ansökan till soc under de månader jag jobbar (jag får ju lön och behöver ju inte bidrag under den tiden) eftersom det kan vara av intresse för soc att se att jag fortfarande söker jobb, samt eftersom jag får bidrag för mina resor till och från arbetet från soc under tiden jag arbetar.

Jag undrar också, när mina 2 månaders arbete är över, har jag rätt att söka soc igen då? Eller är det tänkt att jag ska klara mig på min lön några månader framåt eftersom lönen är större än socialbidraget? Hur länge ska jag isf klara mig?

Charlotte

Kommentarer

Hej

Gratulerar till arbetet!

Du har möjlighet att lämna in en ansökan för att på så sätt få uträknat hur stort ditt överskott med lön blir gentemot riksnormen. Hur länge pengarna ska räcka är svårt att svara på eftersom detta bedöms utifrån hur omfattande överskottet blir. Du kan även vänta med att lämna in en ny ansökan tills anställningen är slut om det passar dig bättre. Då kommer socialsekreteraren att räkna bakåt i tiden och bedöma om pengarna borde ha räckt lite mer än bara en månad. Men även här är det helt beroende på hur stor din lön är och hur överskottet ser ut. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med din socialsekreterare för att diskutera vad som blir bäst för just dig. Eventuellt kan din socialsekreterare göra en preliminär beräkning redan nu om du vet hur stor din lön kommer att vara.

Hoppas att du fått svar på din fråga annars är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter