Fråga

Hej min fråga är att min kompis pappa är jättesjuk hon har två tumörer och är döande och frågan ä hennes son är sjukskriven och han kan inte ta hand om henne för han e också sjuk men om jag är på soc och om jag söker från socialen att jag hjälper henne inom det vardagen liksom städa ta ut henne laga mat komme dem ge mig avslag för jag har ju inget jobb eller nåt och jag kommer få nån sorts penning står det i hennes papper men tror ni at socialen kommer godkänna det för den familjen har ingen närståande här eller nåt..och kvinan som är döande hon väntar på uppehålltillstånd..

merisa

Kommentarer

Hej

Det låter som en svår situation som du beskriver. Det är svårt för oss att svara på frågan i och med att vi inte kan uttala oss om hur din socialsekreterare skulle bedöma din ansökan. Ta kontakt med din socialsekreterare och diskutera din situation med honom eller henne.

I vissa fall kan man få ersättning från Försäkringskassan för vård av nära anhörig när denna är sjuk, du kan läsa mer om detta här: http://www.forsakringskassan.se/nav/56ca87030735c0e432f5235b2c8010aa

Annars rekommenderar vi att du eller kvinnan tar kontakt med vård och omsorg i den stadsdel som kvinnan bor i för att ansöka om hemtjänst. När någon är svårt sjuk och vårdas inom sjukvården brukar det vara en vårdplanering för den sjuke. Detta görs för att utreda vilken hjälp som den sjuke behöver för att klara sig i hemmet. Du kan även ställa dina frågor om vårdplanering om du kontaktar vård och omsorg. Ring till Malmö stads växel på 040-341000 och be om att få bli kopplad till vård och omsorg i den stadsdel som den sjuke bor i. Tänk också på att ansökan om hemtjänst måste komma från den sjuke själv.

Vi önskar dig lycka till och välkommen åter om du har fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter