Fråga Ang Hyra När Man Lever På Försörjningsstöd.

Hej.

Jag undrar om soc hjälper till med hyra om man lever som sambo och man nu till hösten inte får något fortsatt jobb utan tvingas leva på försörjningsstöd. Är timvik nu bara.

Sambon har inte råd att betala hela delen av vår hyra ensam nämligen.

Vad finns att göra och vad sker då enligt soc?

//

Anna

Kommentarer

Hej

Enligt riktlinjer för försörjningsstöd så är din sambo försörjningsskyldig gentemot dig. Det vill säga när du ansöker om försörjningsstöd så kommer även din sambos försörjningsförmåga att utredas eftersom ni kommer att få lämna in en gemensam ansökan. Om sambon inte kan försörja dig helt och hållet på sina inkomster så kan du bli beviljad försörjningsstöd till uppehälle och del av hyra. Eftersom du bor tillsammans med din sambo så räknas han eller hon in som hushållsmedlem och förväntas att bidra till hushållets gemensamma kostnader.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter