När Kan Man Få Ekonomisk Hjälp När Hemavarande Barn Bor Hemma

hej
jag undrar följande jag och min fru har ett barn som bor hemma och är 19 år och arbetslös.
Det är inte min biologiska son men min undran är hur länge är vi tvingade till att ge veckopeng och kläder till honom en 19 åring kostar en hel del. Den biologiska pappan betalar inget då sonen har slutat gymnasie skolan och hans pikt till underhåll har upphört. vore tcksam för svar
ulf

ulf

Kommentarer

Hej

Föräldrar är försörjningsskyldiga för ungdomar som studerar på gymnasienivå fram till det att ungdomen fyller 21 år. Om din frus son inte studerar på gymnasienivå och är över 18 år är ni inte försörjningsskyldiga för honom.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter