Giftermål

Hej!
Jag har gift mig utomlands och jag söker nu efter ekonomiskt bistånd eftersom min man inte kan försörja mig och han är fortfarande utomlands och kommer inte inom 6 månader. Jag har senare fått ett papper hem från soc där det står att mitt ekonomiska bistånd kommer att räknas ut enligt hur mycket min man tjänar. Och eftersom det är oroligt i hans land så kan han inte försörja mig än. Jag undar om man kan överklaga beslutet.

anonym

Kommentarer

Hej

Alla beslut som fattas inom försörjningsstöd gällande socialbidrag går att överklaga. Överklagan ska skickas tillbaka till förvaltningen som fattade beslutet och de skickar sedan vidare detta till Förvaltningsrätten som avgör frågan. Du ska, tillsammans med beslutet om avslag, fått en så kallad besvärshänvisning som redogör för hur du går till väga för att överklaga. Om du känner att du behöver hjälp med din överklagan ska din socialsekreterare på begäran erbjuda dig detta. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med din socialsekreterare och diskutera din situation med honom/henne. Det är viktigt att du berättar för socialsekreteraren att din man saknar ekonomiska medel att försörja dig med.

Hoppas du fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter