Trotts Rannsakning Klarar Jag Inte Av Betala Räkningarna.

Hej Soctanter/gubbs!
Nu rasar allt samman, jag har inte pengar att betala alla räkningar. Jag har studerat i 3 & 1/2 år och borde vara klar med min kandidatexamen men händelser i höst/vår blev för mycket för mig och jag blev inte klar med mina studier. I nuläget studerar jag vidare för att bli klar någon gång men CSN säger blankt nej till fortsatt studiestöd. Min sambo tjänst är 40% och den avslutas i månadsskiftet, hon har under sommaren axlat försörjningen men det går inte längre.

Vi har rannsakat oss själva. Vi har sålt av möbler/prylar, sagt upp abonnemang och flyttat till en billigare bostad (minskat hyran med 3000kr).
Trotts detta går saker och ting inte ihop, vi har lånat av respektive familjer när det har knakat tidigare men det går inte längre. Är orolig för betalningsanmärkningar och vräkning. Vi har ingen inkomst alls snart, vi behöver hjälp!

Stefan

Kommentarer

Hej

Det låter som att ni har kämpat ett tag nu för att klara er. Om ni inte kan försörja er genom arbete eller studier kan ni söka försörjningsstöd. Detta görs genom att ni kontaktar socialtjänsten i stadsdelen där ni bor. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Enligt riktlinjer för försörjningsstöd så är din sambo försörjningsskyldig gentemot dig. Det vill säga när du ansöker om försörjningsstöd så kommer även din sambos försörjningsförmåga att utredas eftersom ni kommer att få lämna in en gemensam ansökan

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Socialsekreterare skall på begäran hjälpa sökanden att överklaga.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter