Under 18 År Och Vill Söka Socialbidrag

Hej, Jag är 17 år och sitter på ett LVU. Har begått ett mindre brott innan jag åkte in och blev nu dömd till böter och skadestånd. Om jag inte varit LVUad så hade jag kunnat jobba ihop mina pengar. Nu kan jag inte det. Om inte böterna blir betalda får jag Kronofogdeskulder. Har jag rätt att söka socialbidrag för att klara mig ur Kronofogdeskulderna som kommer bli ett stort hinder för mig framöver. Jag kommer inte kunna skaffa en lägenhet då. När soc nu har ansvaret för mig så ska dem väl hjälpa mig också. Har jag rätt att söka själv fast jag inte fyllt 18 år, jag har ju en vårdansvarig?

Daniel

Kommentarer

Hej

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din vårdansvarige socialsekreterare för att gå igenom din vårdplan samt diskutera de frågor och synpunkter du har. Tillsammans med denne och/eller personal på den institution du vistas på kan du även ta upp möjligheterna till att göra en återbetalningsplan till de instanser/personer du är eller eventuellt kommer att bli skyldig pengar. Ta hjälp av de runt omkring dig för att se vad du kan göra i din situation som icke självförsörjande. Vi vet inte exakt vad som gäller för dig eftersom vi inte har all information om din situation men generellt gäller att arbete är tillåtet även om man är omhändertagen enligt LVU. Däremot kan vården i sig ibland göra det omöjligt på så vis att man kanske befinner sig på en låst avdelning eller har ett dagsschema som man måste följa. Om man är i en utslussningsfas eller har LVU i hemmet så är det ofta en fördel om man har en ordnad sysselsättning som exempelvis studier, praktik eller arbete.

Vad det gäller ansökan om ekonomiskt bistånd så har du rätt att ansöka själv trots att du är minderårig. Observera dock att ekonomiskt bistånd inte utgår till att reglera böter eller skulder. Vad som kommer att hända vid en ansökan är att man utreder dina föräldrars försörjningsmöjligheter eftersom de fortfarande är försörjningsskyldiga gentemot dig. Det kommer de att vara fram till dess att du har fyllt 18 år eller fram tills du fyller 21 om dina gymnasiestudier fortfarande pågår.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Hoppas att du nu vet vart du ska vända dig. Om du har fler frågor så hör gärna av dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter