Frågor Om Hjälp

Hej jag är en kille på 18 år fyller 19 i december! Och jag har lite funderingar om pengar till hyra och så. jag och min tjej har precis fått barn men jag har inte nåt jobb eller så, är inskriven på af så får ju lite pengar därifrån men det räcker ju inte så lång om man vill flytta.mina föräldrar har inte det så bra ställt just nu så vi kan inte varken bo där eller hos henne. Så min fråga är om man kan få nån hjälp av soc till hyra eller så till uppehälle har en lägenhet på gång som jag kan få hyra men vet ej hur jag ska kunna betala den, Tacksam för svar!

charlie

Kommentarer

Hej

Vad roligt att höra att ni blivit föräldrar! Vi kan förstå att ni vill flytta ihop men generellt kan man säga att man först bör skaffa sig en inkomst innan man försätter sig med det betalningsansvar som det innebär att ha en egen lägenhet. Då man söker försörjningsstöd ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare. Att pröva din rätt till försörjningsstöd för hyra kan du först göra då du har kontraktet till lägenheten. Att flytta till en lägenhet som ni inte vet om ni kommer att kunna betala kan därför bli osäkert ekonomiskt.

Om det är så att din nuvarande inkomst inte räcker för att täcka de behov du har så kan du pröva din rätt till kompletterande försörjningsstöd, trots att du fortfarande bor hos dina föräldrar. Eftersom att du är över 18 år och inte längre går på gymnasiet så anses dina föräldrar inte längre försörjningsskyldiga gentemot dig.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Om du har några vidare funderingar är du mer än välkommen att höra av dig till oss igen så ska vi försöka hjälpa dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter