Myndigt Barn Som Är Sjuk

Min väninna har en dotter som är 21 år, bor hemma och har gått en yrkesutbilding. Hon är sjuk, har endometrios som innebär mycket smärta och håller precis på att utredas på sjukhuset. Hon kan inte försörja sig pga hennes sjukdom. Kanske hon aldrig kan jobba heltid. Hennes mamma försörjer henne just nu, men hennes ekonomi klarar inte en vuxen till i hushållet. Hur går man tillväga för att hjälpa dotter i hennes ekonomiska situation? Hon är utbildad och ska söka jobb, kanske hon klarar ett deltidsjobb.
Hennes mamma vet inte hur man går vidare i detta.

Hälsning
Lena

Lena

Kommentarer

Hej

Eftersom din väninnas dotter är 21 år och färdig med sin gymnasieutbildning så är hennes mamma inte längre försörjningsskyldig gentemot henne. Det innebär också att hon, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt som exempelvis genom ersättning från försäkringskassan, har möjlighet att pröva sin rätt till försörjningsstöd. För att kunna göra detta krävs att hon kan styrka att hon för närvarande inte står till arbetsmarknadens förfogande, vilket i hennes fall innebär en sjukskrivning från sin läkare. Om det skulle vara så att hon får viss ersättning från försäkringskassan men att detta inte räcker för att täcka de behov som finns så kan hon pröva sin rätt till kompletterande försörjningsstöd.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Om du har några vidare funderingar är du mer än välkommen att höra av dig till oss igen så ska vi försöka hjälpa dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter