Får Jag Försöjningsstöd Om Jag Är Sjukskriven?

jag blir nu utskriven från försäkringskassan och skall enlligt dom gå på möte hos arbetsförmedlingen och bli till arbetsmarknadens förfogan. men jag är fortfarande sjukskriven och faktiskt väldigt sjuk mina dagar är helt enkelt slut på FK men min sjukdom tog inte slut samtidigt. jag vet att jag inte klarar att gå till arbetsförmedlingen. jag undrar om jag kan istället få hjälp av socialen iaf så länge jag faktiskt är sjuk, jag är redan på socialen eftersom FK inte betalde mej på flera år och nu har jag börjat få det retroaktivt. Så socialen räknar ner än så länge.

sara

Kommentarer

Hej

Tråkigt att höra att du är sjuk. Vi förstår att det är extra tufft när man samtidigt måste tänka på sin ekonomiska situation.

Försäkringskassans beslut om att du ska stå till arbetsmarknadens förfogande gäller. Du har däremot rätt att överklaga beslutet. Läs mer om detta på:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/bra_att_veta/om_du_inte_ar_nojd

Eftersom att du ska stå till arbetsmarknadens förfogande blir det arbetsförmedlingens uppgift att utreda hur du ska gå vidare ut på arbetsmarknaden och påbörja arbetsinriktad rehabilitering. Om din inkomst under rehabiliteringstiden inte täcker kostnaderna för dina behov har du rätt att pröva din rätt till försörjningsstöd.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Om du inte har fått svar på din fråga eller undrar något ytterligare så är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter