Flytta Hemifrån & Ekonomiskt Stöd.

Hej! Jag är 17 år gammal och jag fyller 18 i februari nästa år och jag har planer på att flytta hemifrån direkt. Jag har en styv pappa som jag bråkar väldigt mycket med och det tär på mig, mina studier försämras och jag är inte alls lika glad som jag brukade vara. Min mamma har förslagit att vi ska titta på lägenheter så jag kan flytta ut för hon vet hur situationen ser ut. Men jag undrar om man går gymnasiet och inte har ett fast jobb om man kan få ekonomiskt stöd av socialen och hur mycket det är? Samt om man kan få hjälp att titta på lägenheter?

Gäst

Kommentarer

Hej

Vad bra att du kan prata med din mamma om hur du upplever situationen och att hon ger dig sitt stöd i bostadssökandet och i relationen till din styvpappa. Om du behöver ytterligare stöd så föreslår vi att du ringer till Individ och familjeomsorgen i den stadsdel du tillhör och frågar om det finns någon där som arbetar med boendefrågor och som kan stödja dig i sökandet efter en bostad. Ring Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 så kopplar de dig rätt.

Föräldrars försörjningsskyldighet löper till och med att du fyller 18 år eller till och med att du fyller 21 år om du studerar på gymnasienivå. Detta innebär också att de är skyldiga att se till att du har någonstans att bo oavsett om detta innebär att du bor kvar hemma eller att dina föräldrar bekostar en egen lägenhet.

Om din hemsituation är så pass allvarlig att du tycker att du inte kan bo kvar och dina föräldrar inte kan bekosta ett eget boende finns det möjlighet att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Det kan då bli aktuellt med en relationsutredning. Denna utredning syftar till att klarlägga hur du har det hemma, varför du inte kan bo kvar och om dina föräldrar har ekonomiskt möjlighet att försörja dig i ett eget boende.

Utredningen och beslutet grundar sig på din individuella situation men i första hand försöker socialtjänsten arbeta för att ungdomar ska bo hemma hos sina föräldrar under sin gymnasietid.

För att få mer information om hur en relationsutredning går till och hur man ansöker om ekonomiskt bistånd kan du kontakta socialtjänsten i din stadsdel. Du når dem på något av numren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Hoppas att du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej! Jag är 20 år och fyller 21 om några månader och jag går fortfarande i gymnasiet. Min relation till mina föräldrar har försämrat väldigt mycket och vi bråkar om små saker som plötsligt leder till en stor bråk. Flera gånger har jag tänkt flytta hemifrån men problemet är att jag har igen jobb, har sökt väldigt mycket men fick inget svar,men kan socialen hjälpa mig på något sätt för jag orkar inte med mer bråk.
Kram M

Hej

Som du beskriver verkar det som att du har det jobbigt hemma med dina föräldrar.

Som vårdnadshavare har man en underhållskyldighet gentemot sitt barn upp till den dag barnet fyller 18 år eller upp till 21 år om den unge fortfarande går på gymnasium eller jämförbar utbildning.

Du undrar om socialtjänsten kan hjälpa dig på något sätt. Du kan söka hjälp genom socialtjänsten i din stadsdel, du når dem via Malmö stads växeln på tfn 040-341000. Socialtjänsten prövar din ansökan, utreder dina behov och kommer fram till ett beslut. Vilken eventuell hjälp du kan erhålla från socialtjänsten kan vi inte i förhand uttala oss om.

Du har också möjlighet att ta kontakt med din kurator på skolan som på olika sätt kan vara dig behjälplig med din krångliga hemsituation.

Om du inte redan står i bostadskö kan det vara ett tips att ställa sig i den. Du kan anmäla dig till den på Boplats syds hemsida i förebyggande syfte.

http://www.boplatssy...ages/Start.aspx

Hoppas att du fått något uppslag till hur du skall kunna komma till en lösning på dina trassliga hemförhållanden.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter