Varför Ställs Det Inga Krav På Missbrukare?

Jag bor i ett ganska tråkigt område i malmö sen lite mer än ett år tillbaka.
Jag har sparat mina pengar från att jag jobbat för att kunna ta körkort, köpa bil och lgh.
Men om jag skulle vela söka bidrag via socialtjänsten skulle jag inte få någon hjälp.
Vilket kan göra mig vansinnig.
Då jag har ett mål med min ekonomi och väljer att leva på existens minimum för att jag i framtiden ska kunna förbättra mitt liv så får jag ingen hjälp bara för att jag e sparsam.
Min granne som e alkoholist och bor ihop med en missbrukare har levt på ekonomiska bidrag så länge jag vet och hon sticker inte under stolen med det, hon berättar att hennes kille lever hos henne men står skriven på annan adress för att få ut mer pengar i bidrag, bidrag som vi arbetare betalar.
Samtidigt har hon aldrig varit på behandlingshem eller något liknande.
Under en period arbetade hon 2-4 timmar o dagen via socialen men hon lyckades få en sjukskrivning för att hon hade lite utslag i handen.
Och kvinnan har även sagt att hon inte vill jobba och kommer inte göra det om det inte e absolut nödvändigt.
Hur funkar systemet och varför kommer ofta folk med missbruk undan utan krav?
Trodde systemet fans till för att hjälpa folk inte få dom att vänja sig vid att leva en viss livsstil.

Lafiesta

Kommentarer

Hej

Vi förstår att du upplever en känsla av orättvisa i att du arbetar och sparar pengar för att på sikt ha möjlighet att förändra din situation samtidigt som du ser dina grannar leva på pengar som du som skattebetalare är med och finansierar.

Du skriver att din granne och hennes partner har uppgett oriktiga eller falska uppgifter för att på så sätt få mer i bidrag. Att lämna oriktiga uppgifter som kan leda till att en felaktig utbetalning av försörjningsstöd görs är ett brott. För detta kan man dömas för bidragsbrott till böter eller fängelse i upp till två år. Om du känner att du vill upplysa socialtjänsten om det din granne berättat för dig så kan du höra av dig till din stadsdel och berätta att du har uppgifter att lämna avseende bidragsbrott. I så fall kan du kontakta Malmö stads växel på telefonnummer 040- 34 10 00 och be dem koppla dig rätt. Det är därefter socialtjänsten som gör en polisanmälan om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts.

När man ansöker om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd så görs det alltid en individuell prövning. Detta betyder att man inte kan särskilja personer med beroendeproblematik från personer som inte har det. Individer med en beroendeproblematik har alltså samma rätt som alla andra att få den hjälp de behöver och detta skiljer sig från person till person.

I varje enskilt fall så görs det en utredning om vilka krav som är lämpliga att ställa utifrån individens förutsättningar. Socialtjänsten ska tillsammans med den enskilde missbrukaren se till att personen får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Vi kan inte uttala oss om vilka krav som ställts på din granne och hur hennes individuella planering ser ut men socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna resurser samtidigt som varje människa har ett eget ansvar för sitt liv.

Har du fler funderingar så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter