Försörjningsstöd?

Hejsan,

Jag hoppas någon kan hjälpa mig och lösa detta.

Det är så att jag pluggade några få kurser och avbröt de andra. Har tills idag levt på det lilla jag har sparat ihop men nu börjar det ta slut och jag har en lägenhet, elräkning, tv-avgift, mobiltelefon och mat att betala.

Om 5-6 månader kommer jag med största sannolikhet få ett jobb, möjligen tidigare eller senare. Så jag behöver stöd under dessa månader och undrar ifall jag har stor möjlighet att få hjälp med försörjningen?

Tacksam för svar!

MJ

Kommentarer

Hej

Vi kan inte svara på hur stor din möjlighet är för att få hjälp med försörjningen i ditt enskilda fall. Det är först när en individuell ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och ta ett beslut. Däremot kan vi svara på vad som generellt gäller.

Utifrån det du skriver vet vi inte om du har undersökt möjligheten till bostadsbidrag. Det är möjligt att ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan till och med det året man fyller 29 år. Hur mycket, eller om du kan få, beror på dina inkomster, boendekostnader och bostadens storlek. Bidraget söks utifrån vilka inkomster du beräknar att du kommer att ha under året. För att läsa mer om bostadsbidrag gå in på:

http://www.forsakringskassan.se/nav/bdf57bc910ee1de906fb012627b8585b

Om pengarna inte räcker för att täcka de behov som finns så kan du pröva din rätt till försörjningsstöd. Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

För att få ekonomiskt bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara kan ni gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Om du vill göra en provberäkning av ditt försörjningsstöd så kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under riksnormen, se länken nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan du ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som du tillhör.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Du får gärna återkomma med fler frågor om du undrar något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter