Vad Ska Försörjningsstödet Gå Till?

Jag har en bekant som är ensamstående med barn och som har försörjningsstöd. Hon har blivit anmäld ett par gånger för att hon inte tar hand om sitt barn på ett bra sätt. T.ex. har han ofta kommit till oss hungrig för att maten är slut hemma och han har inte haft vantar fast det var femton minusgrader. Lägenheten stinker långt ut i farstun eftersom hon aldrig städar.Själv sitter hon och spelar tv-spel dygnet runt.
P.g.a. anmälningarna har socialen gjort hembesök nästan varje vecka i ett års tid, men jag tycker att situationen är som förut. I går såg jag henne i en spelbutik, hon köpte tre nya spel för sammanlagt sextonhundra.
Varför reagerar inte socialens personal på att hon har så många tv-spel hemma, de kostar ju en del i inköp? Varför reagerar de inte på att kyl och skafferi är tomma? Eller kan det vara så att hon lurar dem och gömmer spel och lånar mat från grannar inför besöken?
Nu har hon blivit beviljad en ny lägenhet eftersom den gamla inte gick att bo i p.g.a. stank och sabotage. Socialen står för kostnaden både för flytt och städ. Men det är ju hon själv som förstört den. Hon får ju ingen motivation att sköta den nya lägenheten när hon nu får allt serverat utan motprestation.
Borde jag anmäla till socialen att jag vet att försörjningsstödet går till nya spel och inte till mat?

granne

Kommentarer

Hej

Vad bra att du är uppmärksam på hur barnets situation ser ut och att han har kommit till dig när det har hänt något. Eftersom mamman tidigare har blivit anmäld till socialtjänsten så kan det vara så att hon behöver stöd i sin roll som förälder. Situationen kan hela tiden förändras vilket kan betyda att mamman kanske behöver ännu mer stöd än det hon redan får.

Vi rekommenderar dig att ringa och prata med en socialsekreterare på individ- och familjeenheten för att berätta om din oro för barnet och hur du upplever situationen. I ett sådant samtal kan man vara anonym. Om du vill vara det, tänk då på att inte uppge ditt namn då du ringer. Om du efter ett samtal med en socialsekreterare väljer att gå vidare, kan du göra en öppen eller anonym anmälan om oro för barnet. Telefonnummer till de olika stadsdelarna finner ni nedan:

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

Du har vidare frågor kring mammans ekonomi. När man ansöker om försörjningsstöd så görs det alltid en individuell bedömning som leder fram till ett beslut. I en sådan bedömning är det den enskilda personens behov som påverkar beslutet, vilket kan skilja sig från person till person.

I varje enskilt fall görs en utredning om vilka krav som är lämpliga att ställa utifrån individens förutsättningar. Vi kan inte uttala oss om vilka krav som ställs eller inte ställs på din bekant och vilka förutsättningar hon har i sitt liv. Vi kan inte heller uttala oss om hur hennes individuella planering med socialsekreteraren ser ut. Socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna resurser samtidigt som utgångspunkten är att varje människa har ett eget ansvar för sitt liv.

Överlag kan man säga att försörjningsenheten inte styr hur folk handlar och använder sina pengar. Ett undantag är bland annat bistånd till hyra då man vill se att biståndet används till det som var avsett. Ett annat undantag kan vara om det finns barn att ta hänsyn till och vid misstanke om att dessa skulle kunna fara illa. Vid sådana tillfällen kan en anmälan göras från försörjningsenheten till de som arbetar med barn och familj för att det ska utredas vidare hur barnen har det.

Du skriver också lite om boendet och att hon fått hjälp med flytt- och städkostnader. Detta är inget vi generellt kan uttala oss om. Förmodligen är detta ett beslut som fattats efter att en individuell bedömning har gjorts. Troligen med ett barnperspektiv i beaktande.

Hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor. Har du vidare funderingar eller tankar så är du välkommen tillbaka.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej jag har ansök om extraförsörjningsstöd efter att mina möbler o kläder förstördes för vattenskador i den lokal dom försvarades.Fick lgh o flyttade till en tom hem. Har op för cancer o det gör men ledsen att det ska ta 1 mån o har ej fått någon svar. Vart vänder man sig om man är missnöjd . Finns ingen akut hjålp i den situsion jag befinner mig i? Är en fattig sjukpensioner.

Hej

Verkligen tråkigt att höra vad som har hänt dig. Att bli av med alla sina tillhörigheter som man använder dagligen kan lätt göra att man känner sig handfallen och ledsen. Dels för att det var prylar man behövde och kanske dels för att det var saker man var fäst vid. Du berättar också att du opererats för cancer vilket såklart gör situationen ännu tyngre.

Att leva i den ovisshet som du faktiskt gör i nuläget, vad gäller flera delar av ditt liv, är påfrestande. Vi förstår att du vill ha klarhet i vad som händer med din ansökan. Av det du skriver verkar det som om det har gått lång tid sedan du skickade in din ansökan. Det skulle kunna vara så att din handläggare har försökt kontakta dig men inte lyckats. Kanske har handläggaren inte rätt telefonnummer eller adress till exempel.

Det första vi vill rekommendera dig att göra är att kontakta din handläggare. Vet du inte vem detta är så ringer du till de som arbetar med ekonomiskt bistånd i din stadsdel. Ring något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel du tillhör:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Berätta när du skickade in din ansökan och fråga hur långt de har kommit med handläggningen. Kanske är det något som fattas för att den ska kunna behandlas.

Om du inte kan nå handläggaren eller denna inte kan svara på dina frågor så är det dennes chef du ska kontakta för att framföra dina klagomål eller ditt missnöje. Om man inte heller här får gehör för sina klagomål så är det socialstyrelsen man ska vända sig till. Socialstyrelsen har tillsynsansvar över socialtjänsten. Läs mer på nedanstående länk:

https://www.socialstyrelsen.se/klagapasocialtjansten

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är mer än välkommen tillbaka om det skulle vara något mer du undrar över.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter