Vam Har Rätt Till Pengarna?

Hej
Jag och min familj får ekonomiskt bistånd från de sociala myndigheterna.
jag är just nu mammaledig med min 2 månaders och min sambo är arbetslös.
Han ska gå en praktikutbildning snart.
Jag får fp men de sociala ska ha tillbaka 13000 dvs att de sista pengarna kom från min föräldrapenning om vi fick försörjningsstöd mellan 1-30 november(det är pengar för decembermånad om jag inte misstar mig helt) men detta fick vi inte pga missförstånd.
Försäkringskassan har därmed betalat ut pengar som vi har rätt till till den socialförvaltningen som vi är hos.
Kan jag kräva tillbaka dessa pengarna då vi inte fick försörjningsstöd för den perioden som jag nämnt eller det måste man överklaga?
Det är ju mina pengar och det hade varit rätt om vi hade fått försörjningsstöd men nu så bör vi få tillbaka dem.
Är det de sociala som har rätt till pengarna eller vi?

Tacksam för svar.

Undrande

Kommentarer

Hej

Vi är inte helt säkra på att vi har förstått dig rätt men vi ska försöka att ge dig ett generellt svar där du förhoppningsvis kan få svar på din fråga eller vet hur du ska gå vidare.

Om man står utan tillräckliga medel och har gjort allt man kan för att bidra till sin egen försörjning så kan man ha rätt till försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd. Man kan få beviljat tillfälligt ekonomiskt bistånd mot återbetalning då man väntar på inkomst från annan instans, som i ditt fall från Försäkringskassan.

På beslutet eller beräkningen som du fått i samband med att du beviljats försörjningsstöd står det för vilken period som biståndet avser. Socialförvaltningen ska inte ha kunnat få tillbaka mer pengar från Försäkringskassan än vad som blivit utbetalt för den aktuella perioden.

Socialtjänsten kan i avvaktan på annan inkomst, exempelvis från Försäkringskassan, bevilja försörjningsstöd mot återbetalning. Din socialsekreterare har gjort en så kallad framställan till Försäkringskassan om att det försörjningsstöd som betalats ut för den specifika perioden ska återbetalas direkt till socialförvaltningen. Försäkringskassan har därefter fattat ett beslut om att återbetalning ska ske. Detta beslut ska du ha tagit del av och du kan även överklaga detta.

För att få klarhet i vem som har rätt till pengarna så rekommenderar vi dig att vända dig till din handläggare som kan förklara hur man har tänkt. Du kan även överklaga beslutet avseende försörjningsstöd vilket din handläggare på begäran ska hjälpa dig med.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och om du har ytterligare funderingar så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter