Ekonomi

Jag har en inkomst på ca 9000 kr i månaden och ska försörja mig själv och min son på 20 år. Jag får inget bostadsbidrag eftersom vi bor kvar i vårt hus efter skillsmässan. Min son studerar och har ett studiebidrag på 2 700 kr i månaden som jag måste ta hand om men som även måste täcka hans resor till Lund och och till studielitteratur. Vi klarar oss inte utan måste låna varje månad av min mamma. Kan vi få ekonomisk hjälp? Vi har en ganska låg bokostnad pga låga räntor men det är allt annat som kostar pengar.

Gäst

Kommentarer

Hej

Vi kan förstå att det kan vara kämpigt att klara sig med den inkomst ni två har tillsammans. Det är tungt när man försöker få pengarna att räcka men varje månad märker att det inte går ihop sig.

Du skriver att din son är 20 år däremot skriver du inte om han studerar på högskola/universitet eller på folkhögskola, komvux eller annan grundskole- eller gymnasieutbildning.

Om det är så att din 20-åriga son studerar på folkhögskola, komvux eller annan grundskole- eller gymnasieutbildning så är du försörjningsskyldig gentemot honom. Det kommer du i så fall att vara till dess att han fyller 21 år om han fortsätter sina studier.

Om det istället är så att din son studerar på högskola eller universitet så är du inte längre försörjningsskyldig gentemot honom. Försörjningsskyldigheten sträcker sig till dess att ens barn fyller 18 år eller till 21 år om den unge fortfarande studerar på gymnasienivå. Detta innebär att om din son studerar på högskola/universitet så är det visserligen en god sak av dig att låta honom bo kvar hemma och försörja honom med de medel som finns, men det är inget som du är skyldig att göra. Kanske det istället är något som behöver förändras för att pengarna ska räcka. På samma sätt som du inte vill vara ekonomiskt beroende av din mamma så vill förmodligen din son inte vara ekonomiskt beroende av dig. Exempelvis kanske din son får tänka över möjligheten att ta studielån alternativt undersöka möjligheterna att hitta ett extrajobb.

Om det är så du inte längre är försörjningsskyldig gentemot din son och dina inkomster inte räcker för att täcka de utgifter du har, så kan du själv pröva din rätt till ekonomiskt bistånd. Om du fortfarande är försörjningsskyldig så gör du en ansökan där utgifter för din son inkluderas. På nedanstående länk kan du själv gå in på socialstyrelsens hemsida och göra en provberäkning för om du ligger under riksnormen eller inte.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Dock är det först när din individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och ta ett beslut.

Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel man tillhör:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter det att man tagit del av det. Ens socialsekreterare ska på begäran hjälpa en med detta.

Hoppas att du har fått någorlunda klarhet i hur du ska gå tillväga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Tack för svar! Han går på högskola.