Dålig Ekonomi

Hej

Jag är en student i 20-årsåldern. Jag får ingen CSN för jag har läst andra ämnen som jag inte lyckats med .
Jag är också en 2 barn mamma . Min man har ett eget företag som har det väldigt dåligt han lyckas inte ens samla ihop till hyran a lokalen .
Vi har den sista året lev tackvare föräldrapeningen , barnbidraget och bostadsbidraget .Och jag sommarjobbade som tidningbud . Mamma/pappa dagarna börjar ta slut.
Jag har tagit kredit lån från många företag för att kunna överleva och nu har jag lån uppe på 150000. Och jag måste varje månad betala en viss summa + ränta . Jag har pantat all min guld för att kunna leva ett värdigt liv .Vi har lånat från alla vi känner och nu vill de ha tillbaka sina pengar som vi inte har , jag har inte ens råd att betala hyran och jag vill inte bli vräkt .

Jag mår psykiskt dåligt av att hela tiden tänka på ekonomin, jag har inte råd att köpa kläder till mina barn utan tvingas ta från andra. Maten vi har hemma är bara det nJag har sökt en massa extrajobb men ingen vill ha mig .Jag har föröskt leva utan att vända mig till soc men är tvungen eftersom det påverkar mina barn.
Min man vill säga upp sin lokal med det är 9 månaders uppsägnings tid och vi vet inte hur vi ska göra.

Min äktenskap påverkas av detta pga den ekonomiska , detta har tom påverkat mina studeier. Ni vet att studera på högskolenivå är mkt kostsam med tanken på kurslitteratur kostar en massa .

Jag behöver verkligen hjälp för jag står inte ut med detta livet , jag har kämpat nu i 3 år med detta men kommer igenstans .

hjälp

Kommentarer

Hej

Vi förstår av det du skriver att du verkligen har ansträngt dig för att kunna försörja familjen. Att du går en utbildning visar ju också att du har planer på hur du har tänkt försörja dig längre fram.

Ibland uppstår det tyvärr omständigheter som gör att det inte riktigt går enligt planerna. Vi vet inte vad som låg bakom dina tidigare studieresultat och om du har varit i kontakt med CSN angående detta. CSN kan i vissa fall ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat studieresultaten. Läs mer om detta på nedanstående länk:

http://www.csn.se/hogskola/krav/studieresultat/otillrackliga-studieresultat

Om man fått avslag på grund av att tidigare studieresultat inte är tillräckliga så kan man få nya studiemedel från och med veckan efter det att man klarat kravet på studieresultatet. Vi kan förstå att det kan vara hårt att leva under de ekonomiska förutsättningar ni gör nu och att detta kan gå ut över både ditt psykiska mående, familjen och dina studier.

Du skriver att du har sökt flera extrajobb vilket är riktigt bra kämpat i den pressade situation du befinner dig i. Att få jobb kan däremot vara svårt. Ofta är det många sökande per tjänst och av de jobb man söker kanske man bara får svar på ett fåtal eller på inga alls vilket kan kännas frustrerande. Du skriver att du tidigare har haft sommarjobb som tidningsbud vilket betyder att du har någon form av arbetslivserfarenhet som skulle kunna öka dina chanser. Ge inte upp sökandet!

Du berättar även om din mans företag och lokalen med nio månaders uppsägningstid vilket såklart gör situationen ännu svårare. Vidare berättar du om att ni har skulder både till vänner och genom att ni handlat på kredit. En rekommendation vi vill ge till dig och din man är att ni vänder er till hyres- och budgetrådgivningen. Hos dem kan ni få hjälp att få en överblick och en plan på hur ni bäst kan gå tillväga för att på längre sikt komma tillrätta med er ekonomi. Dit kan man vända sig när man har svårt att betala månadens räkningar, betala nya eller gamla skulder samt prioritera viktiga betalningar.

Budgetrådgivningen kan ni nå via Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00. Budgetrådgivningen har telefontid måndag-torsdag 09.00-15.00 med undantag för lunchstängt mellan 12.00-13.00. De har även drop-in på onsdagar mellan 09.00-16.30 med lunchstängt mellan 12.00-13.00. Mer information hittar du här:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Om ens inkomster inte räcker för att täcka de utgifter man har och man har gjort allt som står i ens makt för att försörja sig själv så kan man pröva sin rätt till försörjningsstöd. Generellt betalar socialtjänsten inte ut försörjningsstöd vid studier och i regel görs samma bedömning för egenföretagare. En ansökan om försörjningsstöd ges däremot alltid en individuell bedömning. För att få er sak prövad ska ni vända er till försörjningsenheten i er stadsdel. Ni kommer i kontakt med dem på något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv. För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. Du och din man ska göra en gemensam ansökan då ni är försörjningsskyldiga gentemot varandra.

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av de sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Er socialsekreterare skall på begäran hjälpa er med detta.

Vi hoppas att det vi har skrivit kan hjälpa er på något sätt och att du återkommer om du har fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter