Inkomst Vid Försörjningsstöd

Hej,

jag har sedan några månader tillbaka fått försörjningsstöd. Jag har väldigt låg akassa och får pengar av soc för att komma upp till minimum levnadsstandard. Trots detta har jag inte klarat att betala all räkningar i tid och har bland annat en skatteskuld på totalt 5000kr som jag redan missat 2 inbetalningar på.

Denna månaden har jag fått ett tillfälligt arbete på en vecka (40h). Jag undrar vad som händer om jag tar denna inkomsten att betala skatteskulden med? Det är oerhört stressande att ha skatteverket över sig och jag känner att det är viktigt att denna skulden blir betald så fort som möjligt så jag inte hamnar i något register eller får anmärkningar.

Jag meddelar naturligtvis arbetet till akassan och får lägre ersättning därifrån, ...men hur ser soc på detta och hur påverkar det min ersättning för mat och hyra?

Vänliga Hälsningar
Emilie

Emilie

Kommentarer

Hej

Det är tufft när man inte får pengarna att räcka till hur man än vrider och vänder på slantarna.
Att du fått en tillfällig anställning, om så bara för en vecka, är en erfarenhet och något du kan ta med dig i ditt fortsatta arbetssökande.

Socialtjänsten beviljar i regel inte bistånd till kostnad för skatteskulder. Syftet med försörjningsstöd är att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå vid tillfälliga ekonomiska problem och skulder ses inte som ett hinder för att uppnå en skälig levnadsnivå. Du är skyldig att redovisa samtliga inkomster och eventuella tillgångar som du har när du ansöker om försörjningsstöd hos socialtjänsten och såväl arbetslöshetskassa som eventuell lön ska redovisas. När du ansöker om försörjningsstöd så kommer de inkomster som du redovisat att tas upp i beräkningen oavsett om du redan använt pengarna eller ej.

Du kan alltid pröva din rätt till försörjningsstöd. Det görs alltid en individuell prövning av varje enskilt ärende och du får då ett skriftligt beslut som också går att överklaga.

Om du känner att du vill få en överblick över din ekonomi eller behöver hjälp att prioritera bland räkningar så kan du vända dig till budget- och hyresrådgivningen. Dit kan man vända sig när man har svårt att betala månadens räkningar, betala nya eller gamla skulder, prioritera viktiga betalningar samt få en överblick över den egna ekonomiska situationen.

Budgetrådgivningen kan du nå via Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00. Budgetrådgivningen har telefontid måndag-torsdag 09.00-15.00 med undantag för lunchstängt mellan 12.00-13.00. De har även drop-in på onsdagar mellan 09.00-16.30 med lunchstängt mellan 12.00-13.00. Mer information hittar du här:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter