Sjukanmälan Till Soc?!

Om jag har en praktik där jag får Aktivitetsstöd från AF o resten av mina pengar får jag från soc.... sen blir jag sjuk o sjukskriven. Sjukanmäler mig självklart till min praktikplats, till AF & Försäkringskassan.. är det då min skyldighet att sjukanmäla mig till soc oxå??

Gäst

Kommentarer

Hej

Det är en bra fråga du ställer. Utgångspunkten är att man ska följa den handlingsplan som man kommit överens om med sin socialsekreterare, såvida det finns en sådan. Du kan även komma överens med din socialsekreterare om hur du ska agera i fall att du blir sjuk eller är frånvarande från din praktik av annan orsak.

Oavsett om man upprättat en handlingsplan eller ej så är det aldrig fel att informera sin handläggare om man blir sjuk. Detta kan du göra via exempelvis telefon, mejl eller brev.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter