Bor Hemma, Bidrag?

Hejsan, jag är 18 år och bor hemma med min mor och far. Jag går just nu gymnasiet och har 1050 i CSN-bidrag. Problemet är att vi alltid har för lite pengar och jag har inte råd att betala för mig själv. Som konsekvens av detta blir det mycket bråk mellan mig och farsan då vi lever nästintill under existens-minimum. Jag säger "nästintill" då vi säkerligen kunnat klara oss och ha bra med mat om inte mina föräldrar var tvungna att röka 2 cigarett paket om dagen och supa fler gånger i veckan...

Nu till frågan, har jag rätt till något bidrag även fast jag bor hemma? direkt när jag slutar gymnasiet ska jag ta ett jobb men det är 1,5 år kvar... Känns som att jag kommer hinna bli utkastad innan dess.

Tack på förhand

Spartan

Kommentarer

Hej

Du tar ett stort ansvar för din familjs ekonomi. Det är förvisso jättebra att du hör dig för kring vad det finns för möjligheter kring att förbättra ekonomin men detta ansvar ligger hos dina föräldrar.

Föräldrars försörjningsskyldighet löper till det år man fyller 18 eller till dess att man fyller 21 år om man fortfarande studerar på gymnasienivå. Detta betyder att dina föräldrar är ansvariga för såväl din försörjning som att du har någonstans att bo. Vidare är det så att för att dina föräldrar ska kunna räknas som försörjningsskyldiga gentemot dig så krävs också att de har möjlighet att kunna försörja dig.

Du skriver att dina föräldrar dricker alkohol flera gånger i veckan. Du skriver ingenting om hur du upplever det här förutom att pengarna försvinner. Att leva med nära anhöriga som dricker mycket är ofta jobbigt. Ett tips vi vill dela med oss av är att ta kontakt med Öppenvårdhuset Gustav som bland annat riktar sig till anhöriga till missbrukare. Det är kostnadsfritt och det går bra att ringa och rådfråga dem om missbruk. På nedanstående länk finner du mer information:

http://www.malmo.se/oppenvardshuset

Om dina föräldrars pengar inte räcker till för att täcka de utgifter som finns så kan de pröva sin rätt till försörjningsstöd. På nedanstående länk kan man själv gå in på socialstyrelsens hemsida och göra en provberäkning för om man ligger under riksnormen eller inte.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Dock är det först när ens individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och ta ett beslut.

Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel man tillhör:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter det att man tagit del av det. Ens socialsekreterare ska på begäran hjälpa en med detta.

Om dina föräldrar inte fullföljer sin försörjningsskyldighet så kan du alltid själv ringa till individ- och familjeomsorgen för att berätta om din situation. Nummer till individ- och familjeomsorgen i de olika stadsdelarna finner du nedan:

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen tillbaka om du har fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter