Kan Jag Få Ekonomisk Hjälp?

Jag är arbetslös och har ingen inkomst. Jag bor i en bostadsrätt som jag äger till 50 %. Jag bor ensam i lägenheten (1:a). Jag har precis separerat från min sabo och har ingen försörjning alls nu. Kan jag få bostadsbidrag och/eller socialbidrag? Eller måste jag sälja min andel i bostadsrätten?

Sara

Kommentarer

Hej

För att vara berättigad till bostadsbidrag krävs bland annat att man är under 29 år alternativt har barn eller umgänge med barn. Hur mycket, eller om du kan få bostadsbidrag, beror på dina inkomster, boendekostnader och bostadens storlek. Bidraget söks utifrån vilka inkomster du beräknar att du kommer att ha under året. Du har rätt att ansöka om bostadsbidrag oavsett om du äger bostaden eller hyr den. För att läsa mer samt beräkna ut ditt preliminära bostadsbidrag kan du gå in på länken nedan:

http://www.forsakringskassan.se/nav/bdf57bc910ee1de906fb012627b8585b

Om pengarna inte räcker för att täcka de behov som finns så kan du pröva din rätt till försörjningsstöd från socialtjänsten. Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

En bostadsrätt betraktas generellt som en realiserbar tillgång men vid varje ansökan görs en individuell bedömning som får utvisa om det är möjligt att begära att lägenheten ska säljas. Om en försäljning blir aktuell så brukar ett rådrum meddelas som innebär att man får skälig tid på sig att sälja lägenheten och hitta något annat.

För att få ekonomiskt bistånd krävs vidare att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Om du vill göra en provberäkning av ditt försörjningsstöd och få reda på om din ekonomi ligger över eller under riksnormen, se länken nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan du ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som du tillhör.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Om du undrar något ytterligare så får du gärna höra av dig igen så ska vi försöka besvara dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Tack för en bra hemsida med möjlighet att hitta svar på frågor om socialtjänsten. Den fyller definitivt sin funktion. Men en synpunkt kan vara på sin plats här:

”Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.”

Den andra meningen här kan lätt vålla missuppfattningar så det kan vara bra om ni fortsättningsvis belyser den förvaltningsrättsliga gränsdragningen. Myndighetens och handläggarens serviceskyldighet enligt 4 § förvaltningslagen sträcker sig inte så långt att man är skyldig att argumentera för den enskildes sak, detta ansvar ligger på den enskilde. Däremot är man som handläggare skyldig att hjälpa den enskilde med själva formuleringarna och sammanställandet av överklagandet.

Mvh/
Linus

Hej Linus! Har du någon hänvisning till praxis gällande detta? Med vänlig hälsning, En som undrat över serviceskyldigheten en tid.